Računovodska hiša Unija se je v minulih dneh uspešno združila z največjim ponudnikom računovodskih in svetovalnih storitev na Hrvaškem – s podjetjem Data-Link. Z združevanjem najboljših praks obeh podjetij Unija tako uspešno uresničuje svojo vizijo, da do leta 2022 postane najnaprednejši in obenem najkakovostnejši ponudnik storitev v svojem segmentu v regiji. Skupni letni prihodki skupine Unija se s tem zvišujejo za 2 milijona evrov (na 10 milijonov evro letno), povečalo pa se je tudi število zaposlenih v skupini. Ta odslej zaposluje preko 250 sodelavcev.

Podjetje bo na Hrvaškem tržišču odslej delovalo pod blagovno znamko Data-Link Unija in bo s preko 80 zaposlenimi svojim strankam lahko ponujalo najkakovostnejše storitve iz svojega bogatega nabora. Pridružitev Data-Linka bo obenem pomenila tudi združevanje najboljših praks obeh podjetij in s tem znatno pripomogla k uresničevanju Unijine vizije, da klasično računovodstvo približa potrebam sodobnega časa.

Izjava g. Mirana Pikovnika, direktorja podjetja Unija Smart Accounting d.o.o.:

Tehnologija danes že omogoča domala popolno avtomatizacijo preprostejših knjigovodskih opravil. Računovodje lahko zdaj več svojega časa in znanja namenijo poglobljenim analizam poslovanja strank in tako prevzemajo svetovalno vlogo. S takim pristopom se bistveno povečuje tudi dodana vrednost Unijinih storitev.

 

Korak v tej smeri je Unija napravila že pred dobrim letom, ko je tržišču ponudila svojo storitev Unija Smart Accounting. Ta klasično računovodstvo povezuje z najnaprednejšimi rešitvami s področja informacijske tehnologije in ga dopolnjuje s storitvami Unijinih pravnih, davčnih in finančnih svetovalcev.

Pridružitev Data-Linka bo skupini Unija prinesla še dodatno konkurenčno prednost pred ostalimi akterji v regiji. Povezovanje podjetij v celovito mrežo, ki pokriva celotno regijo, je del vizije Unije. Tako svojim strankam zagotavlja enotno, standardizirano najvišjo kakovost storitev na vseh trgih regije.

V negotovih časih trenutne zdravstvene in posledično gospodarske krize vidimo priložnost v povezovanju velikih investicij in v združevanju znanja in izkušenj. Na Hrvaškem tako skupina Unija pridobiva 65 novih sodelavcev in 6 v Srbiji.

Združitev z Data-Linkom Uniji prinaša tudi nove prihodke. Pričakujemo, da se bodo na letni ravni povišali za 2 milijona evrov (1,8 milijona evrov na Hrvaškem in 0,2 milijona evrov v Srbiji), kar Unijo tudi v tem pogledu še dodatno utrjuje na mestu največje računovodske hiše v regiji.

 

Veselimo se sodelovanja z našimi novimi sodelavci in verjamemo, da z združitvijo lahko samo rastemo in napredujemo!

PR Računovodska hiša Unija