Finance

Najnovejše poročilo razkriva, da bi lahko pandemija koronavirusa zavrla celotno generacijo podjetnic

Mastercard Index ženskega podjetništva zahteva inovativne in ciljno usmerjene ukrepe za podporo ženskam v obdobju po pandemiji

 

Pandemija koronavirusa je ženske po vsem svetu prizadela nesorazmerno – osupljivih 87 % lastnic podjetij pravi, da je pandemija negativno vplivala na njihovo poslovanje. Prekomerna zastopanost žensk v sektorjih, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, izrazita digitalna vrzel med spoloma v vedno bolj virtualnem svetu in naraščajoči pritiski na področju varstva otrok so le nekateri dejavniki, zaradi katerih so ženske še posebej ranljive. 

 

Ugotovitve najnovejšega kazalnika Mastercard Index ženskega podjetništva (Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020) za leto 2020 ponujajo prepričljive razloge za mednarodno nadgradnjo najboljših praks ciljno usmerjene politike glede na spol z namenom odpravljanja teh velikanskih razlik in izkoriščanja celovitega potenciala podjetnic. 

 

Ciljno usmerjene politike glede na spol spodbujajo podjetniški uspeh žensk 

 

Kazalnik že četrto leto izpostavlja velikanske družbeno-ekonomske prispevke podjetnic po vsem svetu in ponuja vpogled v dejavnike, ki spodbujajo in ovirajo napredek ženskega podjetništva. Z uporabo edinstvene metodologije, ki temelji na javno dostopnih podatkih vodilnih mednarodnih organizacij kot sta OECD in Mednarodna organizacija dela, Kazalnik v letu 2020 prinaša globalno lestvico o napredku ženskega podjetništva pred pandemijo v 58 državah, ki predstavljajo skoraj 80 % svetovne ženske delovne sile. 

 

Izrael, najuspešnejša država po kriterijih Kazalnika 2020, dokazuje, da ciljno usmerjeni podporni mehanizmi na posamezen spol, prinašajo bistvene rezultate. Izrael se je na vrh lestvice podjetnicam najbolj prijaznih držav zavihtel prvič v zgodovini Kazalnika, na katerem je leta 2019 zasedal četrto mesto. Uspeh države temelji na cilju v dveh letih podvojiti število podjetnic, pri doseganju katerega je bila ključnega pomena institucionalna podpora za MSP in Izrael se je tako pri merjenju podkazalnika “Podpora MSP” iz 42. mesta leta 2019 povzpel na 1. mesto leta 2020. Na podoben način je Švica iz enajstega mesta leta 2019 napredovala na tretje mesto leta 2020, in sicer s pomočjo močno povečane vladne podpore MSP, ki je dosegla 37-odstotno rast glede na leto 2019, ter posledične rasti kulturne percepcije podjetništva, ki je v primerjavi z 2019 narasla za 45 odstotkov.

 

Covid-19 prinaša ovire, a tudi priložnosti

 

Kazalnik 2020 prav tako prinaša začetno analizo posledic pandemije koronavirusa na ženske pri delu in osvetljuje učinkovite podporne politike. Kljub razlikam med izvedenimi ukrepi, so države, ki so se najbolj učinkovito spopadle s pandemijo, sprejele obsežne ukrepe pomoči za MSP – od subvencioniranja plač do sistemov odpuščanja in fiskalnega reševanja – ter podporne ukrepe pri varstvu otrok. 

 

Pomembno je poudariti, da poročilo vsebuje optimističen pogled na prihodnost podjetnic in nakazuje, da bi lahko pandemija postala katalizator eksponentnega napredka za podjetnice in priložnost za odpravo inherentne pristranskosti na podlagi spola, če bodo nosilci odločanja sprejeli ciljno usmerjene pobude ter podpore glede na spol. Za ponazoritev tega se Kazalnik opira na številne rezultate, in sicer: 

 

  • Pandemija koronavirusa je s seboj prinesla diskurz o opolnomočenju žensk na vodstvenih položajih, ki navdihuje v času, ko kulturne ovire in strah pred neuspehom nekatere ženske še vedno ovirata pri njihovem poslovnem udejstvovanju. Covid-19 je osvetlil sposobnost žensk za vodenje v izrednih okoliščinah. Svetovne voditeljice, kot so novozelandska premierka Jacinda Ardern, nemška kanclerka Angela Merkel in finska premierka Sanna Marin, so uvedle nekatere izmed najuspešnejših prizadevanj za zajezitev koronavirusa in hkrati vlivale red, samozavest, zaupanje in mir. Ker skoraj polovica (47,8 %) podjetnic pravi, da želijo prispevati k skupnemu družbenemu dobremu, učinka teh voditeljic ni moč podcenjevati.

 

  • Podjetnice kljub bistvenim oviram na poti do uspeha že kažejo izrazito prilagodljivost. Lastnice podjetij se samozavestno prilagajajo novim načinom delovanja. 42 % jih je prešlo na digitalni poslovni model, 34 % pa je od nastanka pandemije prepoznalo nove poslovne priložnosti. 

 

  • »Nova normalnost« ponuja življenjsko priložnost za odstranitev obstoječih ovir in za spodbujanje večje udeležbe in enakosti žensk v podjetjih. Covid-19 je poleg razkritja številnih neenakosti med moškimi in ženskami v svetu poslovanja – od digitalne vrzeli med spoloma do stopnje finančne vključenosti – prinesel tudi močno spodbudo za strukturni napredek. Pred pandemijo je, na primer, globalna finančna vrzel med spoloma ostala nespremenjena skorajda celo desetletje. Tudi na tem področju je pandemija koronavirusa spodbudila napredek – vlada Združenega kraljestva je v samo dveh dneh med vrhuncem pandemije odprla bančne račune za več kot 1,2 milijona ljudi in več kot 11 milijonov neformalnih delavcev v Braziliji je zaprosilo za odprtje varčevalnih računov za prejemanje nujnih državnih sredstev.

 

Poročilo Kazalnika ugotavlja, da so posledice teh premikov globoke in nadalje razkriva še neizkoriščeno vrednost žensk kot voditeljic ter, kar je bistvena ugotovitev, poudarja vlogo pandemije pri spodbujanju nastanka progresivnih rešitev. Izkoriščanje tega zagona in podpiranje ciljno usmerjenih pobud, usmerjenih na spol, bo ključnega pomena za uresničitev potenciala žensk in zapolnitev globalne vrzeli v višini 172 bilijonov dolarjev (po navedbah Svetovne banke), ki je posledica razlike vseživljenjskega zaslužka med ženskami in moškimi.


Mastercard zavezan k spodbujanju nadaljnjega vključevanja

 

Sue Kelsey, izvršna podpredsednica za globalne potrošniške izdelke in finančno vključenost pri podjetju Mastercard, je dejala: »Krize vedno razkrijejo ranljivosti sistema in koronavirus jih je odkril več kot dovolj. Prikazal je velikansko število in obseg neenakosti, s katerimi se ženske spopadajo na področju poslovanja. Toda za razliko od ostalih gospodarskih recesij, je trenutna pandemija tlakovala pot za doseganje bistvenega napredka in razkrila, kaj vse je moč doseči, če za to obstaja volja. Vprašanje pa ostaja, ali smo dovolj pogumni, da izkoristimo priložnost in resnično razumemo podatke, opisane v Kazalniku 2020 ter se njim primerno odzovemo, ali pa se še nadalje oklepamo neuspešnega sistema in dopustimo, da pandemija izbriše že doseženi napredek?« 

 

»To so kritična vprašanja, na katera morajo nosilci odločanja odgovoriti pri začrtovanju poti do gospodarskega okrevanja. Vlade, finančne službe in poslovne organizacije morajo skupaj zagotoviti obstoj ustreznih podpornih programov, rešitev in inovacij, ki bodo podjetnicam omogočile razcvet v novi normalnosti.«

 

Poročilo Kazalnika je le ena komponenta širšega poslanstva podjetja Mastercard, ki želi izboljšati življenjski položaj nepovezanih in prikrajšanih, ter vsebuje poudarjeno zavezo podjetnicam in malim podjetjem pomagati pri razvoju s pobudami, kot sta programa Start Path in Path to Priceless. Mastercard je v letu 2020 razširil svojo zavezo glede globalne finančne vključenosti, s čimer se je zavezal do leta 2025 v digitalno gospodarstvo vključiti skupno milijardo ljudi ter 50 milijonov mikro in malih podjetij. Kot del teh prizadevanj se bo podjetje neposredno osredotočilo na zagotavljanje rešitev za 25 milijonov podjetnic, ki jim bodo pomagale pri razvoju njihovega podjetja z vrsto pobud, ki vključujejo financiranje, mentorstvo in razvoj vključujočih tehnologij. 

 

Poročilo kazalnika Mastercard Index ženskega podjetništva 2020 in podporne dokumente si lahko prenesete tukaj: [https://mastercardcontentexchange.com/research-reports/2020/mastercard-index-of-women-entrepreneurs/]. Več o naših prizadevanjih za vključevanje, omogočanje in opolnomočenje žensk si lahko preberete TUKAJ.

 

Metodologija Kazalnika 

 

Kazalnik Mastercard Index ženskega podjetništva ponuja vodilno globalno analizo uspešnosti podjetnic v 58 državah po vsem svetu. Kazalnik pokriva skoraj 80 odstotkov svetovne ženske delovne sile in ponuja poglobljeno analizo družbeno-ekonomskih dejavnikov, ki spodbujajo in ovirajo njihov uspeh.

 

Z edinstveno metodologijo, ki vključuje podrobno analizo 12 kazalnikov in 25 podkazalnikov, vključno z Rezultati napredka, Vrednost znanja in dostop do finančnih sredstev, in Podporni podjetniški pogoji, Kazalnik razvršča 58 svetovnih gospodarstev glede na njihovo uspešnost v preteklem letu. Na podlagi agregacije teh rezultatov lahko Kazalnik poda splošno oceno uspešnosti posameznih držav na področju omogočanja ženskega podjetništva v primerjavi z ostalimi državami v obdobju pred pandemijo. 

 

Letošnje poročilo vsebuje tudi dodatno analizo zgodnjih posledic nujnih ukrepov, ki so jih tako vlade kot podjetja v 40 državah po vsem svetu sprejeli za podjetnice kot odziv na pandemijo. 

 

Ugotovitve Kazalnika Mastercard Index ženskega podjetništva omogočajo vpogled v in razumevanje tega področja za vlade, oblikovalce politik, deležnike, podjetja in posameznike, ki želijo razumeti ključno vlogo žensk v podjetništvu in uporabiti pridobljena spoznanja iz vsega sveta. 

 

O družbi Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globalno tehnološko podjetje v plačilni industriji. Naše poslanstvo je povezati in napajati vključujočo, digitalno ekonomijo, ki koristi vsem in povsod, tako, da naredi transakcije varne, preproste, pametne in dostopne. Z uporabo varnih podatkov in omrežij, partnerstev in strasti, naše inovacije in rešitve pomagajo posameznikom, finančnim institucijam, vladam ter podjetjem, da uresničijo svoj največji potencial. Naš količnik spodobnosti ali DQ poganja našo kulturo in vse, kar počnemo znotraj in zunaj našega podjetja. S povezavami v več kot 210 državah in območjih gradimo trajnostni svet, ki odpira neprecenljive možnosti za vse. 

Sledite nam na računu na Twitterju @MastercardNews, pridružite se pogovoru na blogu Beyond the Transaction Blog in se naročite na najnovejše novice na Engagement Bureau.

Spremljajte tudi Mastercard Slovenia Facebook in Instagram stran.

 

PR in foto:

Mastercard

24. 11. 2020

Avtor

Administrator