Šport

ČASTNE LISTINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

V uvodu 14. seje Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez so bile podeljene Častne listine, najvišja priznanja olimpijskega
komiteja Slovenije. Ob 100 letnici olimpizma na slovenskem so visoka priznanja
bila podeljena tistim zvezam, ki letos slavijo 100 let delovanja oz. so nosilke
panog, ki so takrat organizirano že delovale.

Morda na kratko za kaj je pred 100 leti pravzaprav šlo. Ustanovitev olimpijskega
pododbora v Ljubljani in Športne zveze Ljubljana se je zgodila 24. in 25. aprila
1920 v »posvetovalnici mestnega magistrata«, navaja poročilo v Slovenskem
narodu 1. maja 1920. Pripravljalni odbor je načrtoval potek sej 24. 4. »v verandi
hotela Union« in 25. 4. v »srebrni dvorani hotela Union«. V soboto 24. aprila so
potekala posvetovanja in redakcije pravilnikov, 25. aprila pa sta bili najprej
predavanji o športu in higieni ter splošnem pomenu športa, ki so jim sledile
ustanovitve prvih krovnih teles.

Opravljene so bile ustanovitve in volitve predsednikov in izvršnih odborov
najprej Ljubljanske nogometne podzveze (LNP), nato Sportne zveze Ljubljana in
Olimpijskega pododbora Ljubljana. Vse so se poimenovale po sedežu, to je
Ljubljani, delokrog pa je bil slovenski teritorij. Predsednik LNP je postal Anton
Jug, Sportne zveze Ciril Žižek.

Sledila je ustanovitev olimpijskega pododbora s predsednikom Cirilom Žižkom.
Olimpijski pododbor je zasledoval družbeno širino. Sestavljali so ga še trije
podpredsedniki, dva tajnika, dva blagajnika, odborniki JOO, zastopniki prosvete,
referenta za telesno vzgojo poverjeništva za socialno skrbstvo in sosveta za
telesno vzgojo pri zdravstvenem odseku, generalnega komisarja za tujski
promet, predstavniki dravske divizijske oblasti, mesta Ljubljane, združenja
jugoslovanskih novinarjev in športne zveze Ljubljana. Naloga mu je bila
promovirati šport, olimpizem in zbirati sredstva za olimpijske nastope z
organiziranjem npr. propagandnih ŠPORTNIH TEDNOV s športnimi prireditvami
ali različnimi olimpijskimi akcijami, katerih izkupiček je šel v centralno
olimpijsko blagajno.

Z aprilsko ustanovitvijo sta LNP in športna zveza Ljubljana z odseki za
posamezne panoge ali športe povezali slovenski šport, v razmerju z
jugoslovanskim, medtem ko je olimpijski pododbor prevzel skrb za promocijo
olimpizma. Pravila športne zveze Ljubljana so bila predložena ljubljanskemu
V uvodu 14. seje Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez so bile
podeljene Častne listine, najvišja priznanja olimpijskega komiteja Slovenije. Ob 100 letnici olimpizma na
slovenskem so visoka priznanja bila podeljena tistim zvezam, ki letos slavijo 100 let delovanja oz. so nosilke
panog, ki so takrat organizirano že delovale.

Morda na kratko za kaj je pred 100 leti pravzaprav šlo. Ustanovitev olimpijskega pododbora v Ljubljani in
Športne zveze Ljubljana se je zgodila 24. in 25. aprila 1920 v »posvetovalnici mestnega magistrata«, navaja
poročilo v Slovenskem narodu 1. maja 1920. Pripravljalni odbor je načrtoval potek sej 24. 4. »v verandi
hotela Union« in 25. 4. v »srebrni dvorani hotela Union«. V soboto 24. aprila so potekala posvetovanja in
redakcije pravilnikov, 25. aprila pa sta bili najprej predavanji o športu in higieni ter splošnem pomenu športa,
ki so jim sledile ustanovitve prvih krovnih teles.

Opravljene so bile ustanovitve in volitve predsednikov in izvršnih odborov najprej Ljubljanske nogometne
podzveze (LNP), nato Sportne zveze Ljubljana in Olimpijskega pododbora Ljubljana. Sledila je ustanovitev
olimpijskega pododbora s predsednikom Cirilom Žižkom. Olimpijski pododbor je zasledoval družbeno širino.
Sestavljali so ga še trije podpredsedniki, dva tajnika, dva blagajnika, odborniki JOO, zastopniki prosvete,
referenta za telesno vzgojo poverjeništva za socialno skrbstvo in sosveta za telesno vzgojo pri
zdravstvenem odseku, generalnega komisarja za tujski promet, predstavniki dravske divizijske oblasti,
mesta Ljubljane, združenja jugoslovanskih novinarjev in športne zveze Ljubljana. Naloga mu je bila
promovirati šport, olimpizem in zbirati sredstva za olimpijske nastope z organiziranjem npr. propagandnih
športnih tednov s športnimi prireditvami ali različnimi olimpijskimi akcijami, katerih izkupiček je šel v
centralno olimpijsko blagajno.

Z aprilsko ustanovitvijo sta LNP in športna zveza Ljubljana z odseki za posamezne panoge ali športe
povezali slovenski šport, v razmerju z jugoslovanskim, medtem ko je olimpijski pododbor prevzel skrb za
promocijo olimpizma. Pravila športne zveze Ljubljana so bila predložena ljubljanskemu oblastvu septembra
1920, vendar je zveza neformalno delovala že od aprila 1920. Delovno področje je bilo »okrožje Ljubljane,
t.j. Slovenija, Prekmurje ter oni del reškega ozemlja, ki se odloči za pristop k SZL«, ki pa je pripadla Kraljevini
Italiji. Sestavljali so jo tako imenovani »športno-tehnični odseki« za posamezne športe. Ti so v ustanovnem
letu bili: plavalni, veslaški, smučarski (ali tudi zimsko-športni), atletski, teniški, kolesarski in
motociklistični ter konjeniški odsek, ki so se z organiziranjem novih športov širili. Zveza je obstajala le
nekaj let, »športno- -tehnični odseki« so po organiziranju centralnih panožnih zvez prerasli v panožne
podzveze. Podzveze so se poimenovale po športni panogi in sedežu podzvez, npr. v originalu Ljubljanski
nogometni podsavez, Ljubljanski lahko-atletski podsavez, Ljubljanski plavalni podsavez itd…. Notranje so
se podzveze členile na okrožja, npr. ljubljanska na ožje ljubljansko, celjsko in mariborsko okrožje. V letu
1920 je nastopil na olimpijskih igrah Slovenec Stane Tavčar, ki je sodeloval kot član nogometne
reprezentance Jugoslovanskega olimpijskega odbora. Olimpijski pododbor v Ljubljani pa je za svoja
»odposlanca« za olimpijske igre v Antwerpnu 1920 na svoji plenarni seji 14. julija 1920, imenoval ing.
Stanka Bloudka in majorja Josipa Jakliča.

Častne listine so prejeli Nogometna zveza Slovenije, Plavalna zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije,
Konjeniška zveza Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije, Avto-moto zveza Slovenije, Smučarska zveza
Slovenije, Veslaška zveza Slovenije, Teniška zveza Slovenije, Zveza drsalnih športov Slovenije,
Gimnastična zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije in Sankaška zveza Slovenije.
Ob koncu izredno bogate in uspešne športne kariere sta Častno listino OKS prejela VESNA FABJAN in
paralimpijec DARKO ĐURIĆ.

Vesna Fabjan je izjemna smučarska tekačica. ki je zaključila svojo tekmovalno pot. Med njenimi
najpomembnejšimi dosežki je bronasta medalja iz zimskih olimpijskih iger Sochi 2014. Na olimpijskih igrah
je nastopila tudi v letu 2016 – Torino in 2010 – Vancouver.

Njen najboljši dosežek na Svetovnih prvenstvih je četrto mesto doseženo v Oslu 2011 v prostem šprintu.
Na svetovnem pokalu pa je v letu 2010 in v letu 2011 osvojila prvo mesto. Obakrat je to bilo v Rusiji. Poleg
tega je stopničke na svetovnih pokalih osvojila še 2- krat.

Vesna je v svoji dolgi tekmovalni karieri osvojila številne odlične dosežke v svetovnih pokalih, bila je tudi
svetovna prvakinja v kategoriji do 23 let in ima zmago z Univerzijade v letu 2005. Vesna Fabjan je bila tudi
nosilka slovenske zastave na olimpijskih igrah Pjongčang 2018.

Športnik invalid Darko Đurić je na svojem profilu na Facebooku v prvi polovici leta 2020 objavil, da končuje
svojo športno pot. “Že nekaj časa je ljudem okoli mene jasno, da nisem srečen. Srečni pa smo, ko delamo

stvari, ki nas osrečujejo,” je ob tem zapisal ter nadaljeval: « Začutil sem, da plavanje ni več nekaj, s čimer
bi bil dodana vrednost družbi. Tudi izbira nekaterih ljudi, ki naj bi me podpirali, pa se je izkazalo, da so jim
pomembni le lastne koristi in prihodki, me je pripravila k razmišljanju. Ali naj bom nesrečen pa vendarle nek
idol’ ali pa srečen in človek, ki lahko odloča o svojem življenju, mogoče v širšem merilu manj cenjen, ampak
vsaj dodana vrednost ljudem, ki me obdajajo.« Razmišljanje, ki uokvirja osebnost Darka Đurića in o čemer
bi se veljalo zamisliti. Darko Đurič je bil izvrsten plavalec, športnik invalid. Vrhunec njegove tekmovalne
kariere je bil leta 2013, ko je v Montrealu postal svetovni prvak na 50m delfin in 100m prosto.

 

Olimpijski pozdrav!

 

PR:

OKS

26. 11. 2020

Avtor

Administrator