Šport

NADALJNI USPEŠEN RAZVOJ 

Foto: OKS

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je danes skupaj s partnerskimi organizacijami,  med katerimi so poleg športnih tudi ugledna akademska okolja, izpeljal prvi dan 15. kongresa športa  za vse. Udeleženci kongresa, 442 jih sodelovalo, menijo da bi šport moral biti del rešitve za  preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, saj slovenski šport zna in zmore prilagoditi izvajanje  športne vadbe zahtevni zdravstveni situaciji, ki je globalna. Ob tem pa je pomembno tudi sporočilo  kongresa, da si športna stroka želi povezovanje z drugimi dejavnostmi in se zaveda priložnosti, ki  jih razvoju športa prinašata turizem in okolje, kar seveda velja tudi obratno.  

Šport, turizem in okolje, je nosilna tema letošnjega, že 15. kongresa športa za vse, kjer je seveda dostopnost  do športne infrastrukture na lokalni ravni pomemben segment ustvarjanja pogojev za zdrav življenjeski slog  s športom in gibanjem. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je tako ob otvoritvi letošnjega  kongresa podpisal 2-letno pogodbo s Skupino SIJ, SIJ Acroni, Pumptrack Slovenija in družbo Crew BATT,  s katero bodo partnerji do konca leta 2022 slovenskim občinam pomagali postaviti 5 novih trajnostnih  grbinastih poligonov iz žlindre.  

Organizatorji so nosilno temo »Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in okolja«  v luči aktualnih razmer obogatili z okroglo mizo in delavnicami o športu v času epidemije, kjer so opozorili  na negativne posledice omejevanja gibanja ter iskali rešitve kako bi lahko v danih okoliščinah organizirali  športno vadbo na način, da šport ne bi predstavljal žarišča okužb, ampak ponujal vse pozitivne učinke, ki  jih predstavlja za posameznika in družbo. 

Štirinajst strokovnjakov, ki delujejo na področju športnega turizma, je predstavilo svoja razmišljanja,  strateške priložnosti, aktualne programe in prireditve ter primere dobrih praks, ki kažejo dobre rezultate  obojestranskega sodelovanja. Slovenija ima razvito strategijo športnega turizma, a pomembno bo še bolj  sistematično povezovanje na lokalni ravni. Zagotovo pa je epidemije poglobila izzive, s katerimi se bo  potrebno soočiti v prihodnje.  

Po pričakovanjih se je precej burna razprava odvijala v spletnih dvoranah, katerih tema je bila usmerjena v  šport na valovih korone. 176 predstavnikov športnih organizacij je sodelovalo v razmišljanjih o aktualnih  ukrepi preprečevanja širjenja 2. vala COVID-19, kjer sta kot sogovornici sodelovali gostji iz Ministrstva za  izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ. Ponovno so opozorili na negativne posledice, ki jih prinaša  omejevanje, ter na pomen gibanja za ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja posameznika  in populacije, vzdrževanja produktivnosti dela, kakovostnega življenja in vzora, kako se odgovorno odzvati  pri širjenju virusa. Športna stoka poziva Vlado RS, da pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje širjenja  virusa, ki zadevajo šport, v strokovno skupino vključi tudi športne strokovnjake in poleg tveganj zaradi  trenutnih zdravstvenih okoliščin upošteva tudi navedene vidike ter zaupa športni stroki, da sodeluje pri  oblikovanju teh ukrepov. Hkrati naj Vlada RS v svojih javnih nastopih spodbuja prebivalstvo h gibanju  skladno s trenutnimi omejitvami proti širjenju virusa. Ob izboljšanju epidemiološke slike v državi in  sproščanju ukrepov v državi, pa naj Vlada spodbuja gibalno udejstvovanje prebivalcev tudi s subvencijami  in olajšavami za njihovo vključevanje v programe športne vadbe.  

  

Jutrišnji, drugi dan kongresa, bo nekoliko usmerjen v bolj praktične vsebine. Pretežni del programa bosta  zapolnili aplikativni delavnici Vadba starejši in Nordijska hoja.  

Več o programu na https://kongres.olympic.si/.  

Prijave za 15. kongres športa za vse so že zaprte, vsi zainteresirani pa lahko pravico za spremljanje  kongresa pridobijo z direktnim kontaktom do organizatorja preko e-naslova sportzavse@olympic.si

Olimpijski pozdrav! 

 

PR:

OKS

27. 11. 2020

Avtor

Administrator