Gospodarstvo

Izbran izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica 

Foto: Poplave septembra 2010 na Viču v Ljubljani (Janez Polajnar)

 

 

(Ljubljana, 7.12.2020) Po zaključenem javnem naročilu in postopku na DKOM bo Direkcija Republike  Slovenije (DRSV) za vode 9. decembra 2020 sklenila pogodbo za gradnjo projekta Protipoplavna  ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A, z izbranim najugodnejšim ponudnikom Hidrotehnik d.o.o., v  skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..  

Etapa 1A zajema izvedbo načrtovanih protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in  bo obsegala ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega grabna, izgradnjo razbremenilnika 6a, vse  spremljajoče in krajinsko-arhitekturne ureditve ter okoljevarstvene ukrepe. 21.215.628,88 evrov z DDV  vreden projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada – 85%  sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije.

 

PR:

Gradaščica

8. 12. 2020

Avtor

Administrator