Finance

Banka Slovenije: Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2020

Spoštovani,

danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2020.

 

Iz vsebine: Pogoji poslovanja se za banke s poslabševanjem epidemioloških in posledično gospodarskih razmer izrazito zaostrujejo. Kljub temu so v prvih desetih mesecih leta še vedno večinoma poslovale z razmeroma visokim dobičkom. Dobiček bank pred obdavčitvijo je v obdobju januar–oktober 2020 znašal 454 mio EUR oziroma le 17 % manj kot lani v enakem obdobju, vendar pa je pomemben del glede na razmere dokaj ugodnega rezultata posledica enkratnega učinka.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije, kjer je objavljena tudi obširnejša analiza o bančnem sistemu v razmerah pandemije koronavirusa.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

16. 12. 2020

Avtor

Administrator