Splošno

Obrtniki in podjetniki svarijo pred drastičnim dvigom NUSZ

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ugotavljamo, da kljub težkim razmerah v gospodarstvu nekatere občine drastično dvigujejo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Obrtniki in podjetniki v občini Radlje ob Dravi tako opozarjajo, da jih bo večkratni dvig NUSZ v njihovi občini še dodatno močno prizadel.

Že v letu 2019 je Območna obrtno-podjetniška zbornica Radlje ob Dravi nasprotovala načrtovanemu 4-kratnemu povišanju NUSZ. Občina Radlje ob Dravi ter njen župan mag. Alan Bukovnik je nato izglasoval postopni dvig za poslovne uporabnike in za nepozidana stavbna zemljišča, za 100 odstotkov v letu 2020 in 100 odstotkov v letu 2021. Pri tem se je občina javni razpravi in presoji mnenj zainteresiranih subjektov vseskozi izogibala in predpisane javne razprave sploh ni izvedla.

Obrtnike in podjetnike je v letu 2020 izjemno prizadela epidemija Covid-19, Občina Radlje ob Dravi pa namerava kljub temu ponovno dvigniti NUSZ za leto 2021, in sicer kar za štirikrat v primerjavi  z letom 2019. Tudi tokrat občina in njen župan ignorirata zahteve po javni razpravi in presoji mnenj zainteresiranih subjektov. In to kljub temu, da so od sprejema občinskega odloka do danes nastopila nova dejstva in okoliščine, ki jih občina kot lokalna skupnost na čelu z županom ne bi smela prezreti.

”Dodatno finančno obremenjevanje obrtnikov in podjetnikov v teh zares težkih časih je nesprejemljivo in nedopustno. Nerazumno je tudi, da se zavestno ignorira okoliščine, s katerimi se soočajo slovenski obrtniki in podjetja in da v teh časih enormno zvišuje NUSZ. Številni obrtniki in podjetniki so na robu propada, vsakršno dodatno finančno breme pa bo zanje pogubno,” ob tem opozarja Blaž Cvar, predsednik OOZ Radlje ob Dravi.

V OZS pričakujemo, da se pri sprejemanju občinskih predpisov s finančnimi posledicami za gospodarske subjekte opravljajo javne razprave in vodi demokratičen dialog ter da se argumentom obrtnikov in podjetnikov prisluhne. Ne nazadnje so obrtniki in podjetniki tisti, ki polnijo tudi občinske proračune, česar pa se očitno ne zavedajo vsi.

Obenem apeliramo na občino Radlje ob Dravi, kot tudi na ostale občine, da se v teh težkih časih vzdržijo dodatnega obremenjevanja malega gospodarstva ter gospodarskih subjektov nasploh, saj gospodarstvo potrebuje pomoč, ne pa dodatnih obremenitev. NUSZ v omenjeni občini naj ostane torej na ravni pred povišanjem.

 

PR:

OZS

17. 12. 2020

Avtor

Administrator