Finance

ECB / SLOVENIJA – VZMD pridobil in objavil uradni dokument ECB, po katerem cenitve slovenskih bank niso del arhivov ECB – v VZMD zgroženi spričo (namerne?!) nesposobnosti formalnih nosilcev oblasti v RS, da zaščitijo slovenske vlagatelje, ki so vlagali doma in svojih sredstev niso »odpeljali« v tujino

Po temeljiti proučitvi v VZMD ugotavljajo, da Sodišče EU v Luksemburgu ni sprejelo nobene konkretne odločitve o pomenu ali pravni naravi kateregakoli dokumenta, ki je pomemben za ugotovitev, ali je bil izbris oz. razlastitev malih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic konec leta 2013 veljavna. Sodišče EU je svojo odločitev utemeljilo s tem, da zaradi nekooperativnosti nosilcev oblasti v Sloveniji ni moglo ugotoviti, kateri konkretni dokumenti predstavljajo arhive Evropske centralne banke (ECB) in je zato pač odločilo na splošno. V VZMD sicer pozdravljajo ugotovitev, da so arhivi ECB nedotakljivi, a hkrati izpostavljajo in se čudijo, da je VZMD očitno edini subjekt v Republiki Sloveniji, ki je uspel pridobiti konkretno opredelitev ECB glede pravne narave »cenitev« premoženjskega in finančnega stanja slovenskih bank konec leta 2013.

ECB je v korespondenci s strokovnimi sodelavci VZMD izrecno izjavila, da cenitve stanja slovenskih bank niso dokumenti ECB – glejte odgovor Generalnega direktorja Sekretariata ECB, g. Pedra Gustava Teixeira, in Vodje oddelka Službe za skladnost s predpisi in upravljanje pri ECB, ge. Marguerite-Louise Karydi, članu Strokovnega sveta VZMD, dr. Petru Glaviču, z dne 14. 6. 2018: https://www.vzmd.si/images/documents/Odgovor_ECB_14_6_2018_SLO.pdf

»Tako se v VZMD sprašujemo, le zakaj slovensko Državno tožilstvo, zakaj slovensko Državno odvetništvo in zakaj drugi slovenski pristojni organi niso bili v vsem tem času zmožni od ECB pridobiti izjave, da »cenitve« premoženjskega in finančnega stanja slovenskih bank konec leta 2013 niso predstavljale arhivov ECB, kot smo bili to zmožni pridobiti v VZMD ter o tem že 21. 6. 2018 obvestili javnost in pristojne institucije je šokantno in nadvse zaskrbljujoče dejstvo komentiral Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.

V VZMD tako ugotavljajo, da Republika Slovenija brez strokovne podpore VZMD očitno ne zmore ustrezno urediti 7-let trajajoče sage in zahtevne problematike, zato ponovno opozarjajo in izpostavljajo, da so kot prvi (in žal edini) subjekt v Republiki Sloveniji – ne le uspeli pridobiti izjavo ECB, da cenitve stanja slovenskih bank niso dokumenti ECB, temveč so kot prvi subjekt v Republiki Sloveniji pripravili tudi konkretno zakonsko besedilo, ki bi v skladu z vsemi evropskimi pravili omogočil poplačilo malih delničarjev in podrejenih vlagateljev – glejte Predlog zakona o ureditvi položaja razlaščenih vlagateljev bank, ki ga je VZMD predstavil in poslal vsem pristojnim odločevalcem v RS že naslednji dan po prvi sodbi Sodišča EU v Luksemburgu, 20. 7. 2016 (VIDEO: https://youtu.be/PC9BfVnR-0k)!

»Glede na navedeno dejstva iz VZMD apeliramo na slovenske nosilce oblasti, da v sodelovanju in širokim naborom naših strokovnih sodelavcev naposled le pripravimo evropsko skladno rešitev za povrnitev škode neupravičeno razlaščenim vlagateljem ter tako preprečimo še nadaljnjo nepotrebno konfrontacijo z evropskimi organi. Tisočerim vlagateljem, ki so doslej pristopili k skupnim prizadevanjem VZMD, pa se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo ter potrjujemo svojo zavezo, da se bomo še naprej z vsemi močmi in pravnimi sredstvi prizadevali za njihovo pošteno poplačilo,« je odziv na tokratno odločitev Sodišča EU sklenil mag. Verbič.

 

PR:
VZMD

18. 12. 2020

Avtor

Administrator