Splošno

Energetsko obnovili večnamenski dom v Vinski Gori

Zaključili smo z deli pri energetski obnovi večnamenskega doma v Vinski Gori. Z novo toplotno izolirano fasado in menjavo vrat v večnamenski dvorani bomo izboljšali toplotno učinkovitost in zmanjšali porabo energije.

Dela izvaja podjetje Igor Kotnik, s. p., iz Žalca, ki je bilo izbrano v postopku javnega naročanja kot cenovno najugodnejše. Skupna vrednost sanacije je bila 97.596,98 evra.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

23. 12. 2020

Avtor

Uredništvo