Splošno

SAŠA regija enotna za istočasno odprtje severnega dela tretje razvojne osi

 Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola so župani SAŠA regije, predstavniki Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice in Kluba podjetnikov SAŠA regije na ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca naslovili dopis z enotnim stališčem, da pričakujejo, da se bo postopek za odsek tretje razvojne osi Velenje–Šentrupert pospešil in da se celotna trasa severnega dela tretje razvojne osi Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec zaključi in odpre istočasno. Realno bi lahko pričakovali zaključek gradnje leta 2025. Kar pomeni, da bi moral biti začetek gradnje odseka Velenje–Šentrupert leta 2021.

Dopis, ki smo ga v vednost poslali tudi predsedniku Vlade Republike Slovenije, predsedniku Uprave DARS-a, generalnemu direktorju družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj in infrastrukturo, v celoti pripenjamo.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

24. 12. 2020

Avtor

Uredništvo