Gospodarstvo

Petrol pomembna skupščina v znamenju nasprotnih predlogov države

PETROL – pomembna skupščina v znamenju nasprotnih predlogov države, tako glede članov novega nadzornega sveta, kot tudi posebne revizije poslov in tožb zoper bivšo Upravo – odgovornost za aktivnosti prenesena na aktualno Upravo

Pred dobro uro se je zaključila pomembna skupščina družbe Petrol, d.d., kjer je bilo prisotnega 58,51 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi 184 delničarjev, vključenih v »Delniško OPORO« pri VZMD. Kljub dosedanji 25-letni praksi ter trenutnim epidemiološkim razmeram, družba za tokratno skupščino namreč ni poskrbela za zbiranje pooblastil delničarjev ter s tem uveljavljeno neposredno informiranje 22.229 delničarjev, zaradi česar je mag. Verbič na skupščini izrazil protest in upanje, da bo v prihodnje Petrol spet sledil dobrim praksam korporativnega upravljanja. V zadnjih letih je namreč na ta način – prek oddanih pooblastil na skupščinah dodatno sodelovalo med 1.400 in 2.000 delničarjev, pri čemer sta pooblaščenca VZMD običajno zastopala približno tretjino vseh oddanih pooblastil.

Izjemno pomembno točko skupščine je seveda predstavljala seznanitev z zaskrbljujočimi izsledki Posebne revizije poslov družbe, ki jo je pripravila družba BDO Revizija, d.o.o., ter osmimi točkami, ki naj bi predstavljale potencial za uveljavljanje odškodninske in kazenske odgovornosti bivše Uprave. Medtem ko je Uprava Petrola skupščini predlagala glasovanje o sklepu, s katerim bi delničarji za pooblaščenca za vložitev odškodninskih tožb imenovali Odvetniško pisarno Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., sta delničarja Republika Slovenija (RS) in Slovenski državni holding, d.d. (SDH), s skupaj 23,49 % kapitala družbe, predlagala nasprotni sklep, s katerim se Upravi naloži, da samostojno izvede vse tozadevne aktivnosti ter o tem najkasneje do 30. 4. 2021 pripravi poročilo skupščini delničarjev.

Takšen nasprotni predlog je podprl tudi mag. Verbič, pri čemer je opozoril, da se je v preteklosti pojavilo že več dvomov o nepristranskosti revizorja, saj je bila BDO Revizija sprejeta po širitvi dnevnega reda in dodatnem nasprotnem predlogu Vizije Holding in Vizije Holding 1, oz. njunega direktorja ter lastnika imperija Perspektiva FT, d.o.o., Daria Južne, ki se je prav tako zavezal kriti stroške, povezane z realizacijo svojega nasprotnega predloga oz. izvedbo revizije s strani BDO Revizije! Slednja pa je v (so)lastništvu družbe BDO Svetovanje, d.o.o., ki so jo je že v času odločanja na skupščini Petrola poskušali angažirati v postopku sodne določitve poštene denarne odpravnine pri iztisnitvi malih delničarjev iz družb Vizije Holding in Vizije Holding 1. Zaradi očitnega »konflikta interesov«, spričo katerega je VZMD ostro protestiral, naposled do tega le ni prišlo. S strani Sodišča imenovani Poravnalni odbor pa je ravno ta mesec podal mnenje, da so leta 2018 iztisnjeni mali delničarji Vizije Holding in Vizije Holding 1 skupno upravičeni do 5 mio € dodatne denarne odpravnine – poleg izplačanih pičlih 286.966,00 €, kolikor je ob prisilni razlastitvi iztisnitvi svojim malim delničarjem namenil Južna oz. Perspektiva FT, s povezanimi družbami.

Prav tako je mag. Verbič spomnil, na rošade v Upravi in Nadzornem svetu, ob razreševanju bivšega vodstva – aktualna Predsednica Uprave, mag. Nada Drobne Popovič, je bila pred tem namreč prva Nadzornica. Hkrati je Predsednik VZMD opozoril, da delničarji – tudi glede na podane drugačne utemeljitve in pojasnila bivšega Predsednika uprave, mag. Tomaža Berločnika – ne morejo takole, neposredno na skupščini pretehtati dokazov in sprejeti ustrezne, odgovorne in domišljene odločitve. Skupščina Petrola se je tako sicer seznanila s Poročilom o posebni reviziji poslov družbe Petrol ter z 81,98 % potrdila nasprotni predlog in odločitev in odgovornost za vlaganje tožb na podlagi takšne revizije prepustila Upravi Petrola.

Skupščina je sprejela tudi več sprememb Statuta družbe ter za štiriletno obdobje, od 11. 4. oz. 16. 7. 2021 dalje, imenovala prvotno predlagane: Aleksandra Zupančiča, Boruta Vrviščarja in Mladena Kalinterno, po nasprotnem predlogu SDH in RS – tudi tokrat podanem šele tik pred samim glasovanjem – pa: Branka Bračka, Alenko Urnaut Ropoša ter Maria Seleckya; med tem ko so med prvotno predlaganimi kandidati izpadli: Janez Žlak (odstopil od kandidature), Igo Gruden in Sašo Berger. Tako bo od aktualnih nadzornikov v Nadzornem svetu ostal le Mladen Kalinterna, sicer nekdanji član Uprave Perspektive.

Pestro skupščinsko dogajanje je spremljala tudi ekipa VZMD.tv, ki že pripravlja VIDEO REPORTAŽO.

 

PR:

VZMD

29. 12. 2020

Avtor

Administrator