Lokalno

Zaključena rekonstrukcija parkirišča med vrtcem Najdihojca in objektom Kraigherjeva 1

Foto: MOV

Velenje, 5. januar 2021 – Konec decembra smo zaključili rekonstrukcijo parkirišča med vrtcem Najdihojca in objektom Kraigherjeva 1. S prenovo smo uredili prometni režim, pridobili dodatna parkirna mesta, ki bodo namenjena stanovalcem bloka in potrebam vrtca (zaposlenim in staršem). Z zaključkom projekta smo uspešno končali posodobitev prometne infrastrukture na območju Prešernove ceste med Rudarsko in Jenkovo cesto.

Dela so obsegala zamenjavo voziščne konstrukcije, obnovo vodovodnih inštalacij, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave.

Dela v skupni vrednosti 93.740 evrov je izvedlo podjetje TEGAR, d. o. o.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

5. 1. 2021

Avtor

Administrator