Gospodarstvo

Pričetek evalvacije nacionalne turistične strategije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem je pričelo z evalvacijo oziroma z ovrednotenjem rezultatov »Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021«, ki je bila sprejeta v letu 2017. Evalvacija bo potekala v obdobju od januarja do marca 2021, v skladu s sprejetimi strateškimi opredelitvami in pooblastili.

V okviru procesa evalvacije bo izvedena spletna anketa z vprašalnikom za najširši krog deležnikov v slovenskem turizmu, prav tako bodo opravljeni nekateri poglobljeni intervjuji s ključnimi deležniki slovenskega turizma.

Izbrani izvajalec evalvacije je skupina izkušenih strokovnjakov združenih v partnerstvu z družbo Hosting d.o.o., ki bo evalvacijo opravljal v tesnem sodelovanju z Direktoratom za turizem in Slovensko turistično organizacijo.

11. 1. 2021

Avtor

Administrator