Splošno

Emil Rojc z odločitvijo Nadzornega odbora Socialnih demokratov izključen iz članstva stranke SD

EMIL ROJC JE Z ODLOČITVIJO NADZORNEGA ODBORA SD IZKLJUČEN IZ ČLANSTVA STRANKE SOCIALNIH DEMOKRATOV
Nadzorni odbor Socialnih demokratov je po opravljenem postopku sprejel sklep, da se Emila Rojca izključi iz članstva Socialnih demokratov zaradi njegove “nespoštljive in žaljive komunikacije z novinarko Primorskih novic”, ki jo je Nadzorni odbor SD ocenil kot nedopustno za člana in župana iz vrst stranke SD. Pri tem je Nadzorni odbor SD ocenil, da morajo še posebej nosilci javnih funkcij in funkcionarji SD pri opravljanju svoje funkcije “vselej ravnati družbeno odgovorno in zgledno”. Član SD Emil Rojc se kljub pozivom Nadzornega odbora SD ni opredelil do očitkov, prav tako se za svojo neprimerno komunikacijo ni opravičil ali pokazal obžalovanja.
Kot je znano, je predlog za izključitev podal Mladi forum SD s sopodpisniki. Njegovo nespoštljivo in žaljivo komunikacijo z novinarko Primorskih novic je Nadzorni odbor SD ocenil kot nedopustno, hkrati pa zapisal, da bi moral Emil Rojc kot član in župan iz vrst SD “s svojimi ravnanji in osebnim zgledom varovati temeljne vrednote SD, zato bi moral spoštljivo komunicirati z javnostjo. Svoboda novinarskega dela in kritično izražanje v okviru novinarskega poklica je ena izmed temeljev sodobne demokratične družbe.”
Kljub pozivu Nadzornega odbora SD se Emil Rojc ni opredelil ne do očitkov predlagateljev in ne odzval na vabilo na pogovor za razjasnitev okoliščin, prav tako pa se kljub pozivom ni odločil za opravičilo za neprimerno komunikacijo z novinarko. Nadzorni odbor SD je po presoji vseh dokazov in okoliščin ugotovil, da gre pri ravnanju člana Emila Rojca za kršitve 7. in 8. člena Statuta SD in ga izključil iz stranke.
Emil Rojc ima pravico do pritožbe, ki pa ne zadrži izvršitve. O morebitni pritožbi odloča Konferenca SD, najvišji organ stranke med dvema Kongresoma.
PR:

Služba SD za odnose z javnostmi

Socialni demokrati
13. 1. 2021

Avtor

Administrator