Lokalno

Nova podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević

Foto: MOV

 

Velenje, 13. januar 2021 – Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je za novo podžupanjo imenoval Aleksandro Vasiljević, ki bo funkcijo opravljala nepoklicno. Aleksandra Vasiljevič je svetnica in vodja svetniške skupine Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje. Za podžupanjo je bila imenovana iz kvote svetnikov Socialnih demokratov, ki v Svetu Mestne občine Velenje predstavljajo 18 od 33 svetnic in svetnikov. Mestna občina Velenje ima sedaj dve podžupanji – Darinko Mravljak in Aleksandro Vasiljević, ki pomagata županu pri njegovem delu ter po županovem pooblastilu opravljata posamezne naloge iz njegove pristojnosti.

 

Nova podžupanja Aleksandra Vasiljević bo opravljala delo predvsem s področja družbenih dejavnosti – vodenje ali sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, sodelovanje z državnimi organi ter z drugimi organizacijami in institucijami, skrb za izvrševanje odločitev občinskega sveta, koordiniranje izvajanja nalog in zagotavljanje kontinuitete dela, dajanje predlogov za izboljšave in neposredna pomoč županu.

Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 1/2021 na spletni strani www.velenje.si (https://www.velenje.si/e-obcina/uradni-vestniki-mov/11938).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

13. 1. 2021

Avtor

Administrator