Splošno

Poslanska pobuda

Ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije, so dodobra zaznamovali naša življenja. Še več, glede na njihovo intenzivnost in večmesečno trajanje se vse bolj dozdeva, da bodo na naša življenja vplivali dolgoročneje in bolj kot je bilo sprva pričakovati. Prav tako se zdi, da postaja njihova učinkovitost pri zamejevanju epidemije, ko se ukrepi pogostokrat sprejemajo »iz danes na jutri«, brez potrebne strokovne razprave in uvida njihove smiselnosti, vse bolj vprašljiva.

Prebivalke in prebivalci obmejnih področij so zavoljo vsakodnevne vezanosti na sosednjo državo (delovne obveznosti, lastništvo zemlje, izobraževanje, sorodstvene in druge vezi) zaradi strogih omejevalnih ukrepov prehajanja državnih meja še v posebej težkem položaju.

Ob prvem valu, ko še nismo imeli izkušenj ravnanja v epidemiji, in je bilo treba tudi glede omejevanja prehoda državnih meja odreagirati hitro, je bilo še nekako za razumeti pretiranost omejevanja prehodov.

Ob tretjem valu in skorajda enoletnim izkušnjam epidemije, pa se ponovno omejevanje prehodov državne meje, brez uvida na razmerja in obveznosti, ki jih imajo prebivalci ob meji v povezavi s sosednjimi državami, ne dozdeva več kot spodrsljaj, temveč ignoranca vlade, ki številnim državljankam in državljanom Slovenije povzroča veliko škodo.

Namreč prehajanje meje s sosednjo Italijo, se je kmalu po začetniških in nesorazmerno pretiranih ukrepih, le »normaliziralo« do te mere, da so lahko naši državljani opravljali potrebna sezonska dela na svojih zemljiščih, ki jih imajo v Italiji – t.i. dvolastniki. Povečini gre za lastnike sadovnjakov in vinogradov, ki pa sedaj ne morejo razumeti, zakaj jih vlada z decembrskim odlokom ni umestila med izjeme. Tako so trenutno v situaciji, ko zaradi omejevanja prehajanja državne meje težko opravljajo potrebna sezonska dela na svojih zemljiščih. Namreč za njih ni predvidena izjema in se tako ob prehajanju meje terja karantena ali negativen test na covid-19, medtem pa lahko tisti, ki so zaposleni v Italiji, mejo prehajajo brez omenjenih ukrepov.

V že tako težki situaciji, v kateri so se znašli prebivalci obmejnih področjih, pa tovrstni nesmisli z omejevanjem okužbe – ko lastniki potrebna sezonska dela opravljajo sami ali njihovi ožji družinski člani – nimajo veliko skupnega. Še več, ob vseh ostalih »ad hoc« sprejetih odločitvah vlade, ki se ves čas spreminjajo, se med ljudmi ustvarja vse več zmede ter širi vse večji dvom v strokovnost sprejetih ukrepov.

Zato dajem poslansko pobudo:

da Vlada RS dvolastnike, imetnike zemljišč in lastnine v sosednjih državah, nemudoma umesti med izjeme za prehajanje državne meje, brez ukrepa karantene ali negativnega covid testa.

 

PR:

Poslanska skupina Socialnih demokratov

13. 1. 2021

Avtor

Administrator