Kultura

SREDNJEVEŠKI JUNAŠKI PESNIKI IN PISATELJI

 

SREDNJEVEŠKA DRUŽBA IN KNJIGE Z MORALNO VSEBINO

S propadom rimskega cesarstva se začne srednji vek, ki je potekal v znamenju srednji vek krščanstva in fevdalizma. Predstavniki cerkve so v samostanih ustvarili dramatiko vezano na versko vsebino. Odvijale so se strastne uprizoritve o Jezusovem trpljenju (pasijoni), in dramatizacije o zgodbah iz Svetega pisma ( misteriji). Pripovedovale so se tudi zgodbe o čudežih in svetnikih (mirakli) in pa zgodbe o grehih ( moralitete).

Plemiška družba pa je idealizirala ljubezen do izbrane dame, kateri so prepevali podoknice in balade trubadurji in ji s tem vztrajno dvorili. Živalske knjige so bile tudi popularne med privilegiranci, ki niso bili nepismeni. Knjiga o živalih so bile ilustrirane. Primer teh knjig sta: Rochesterski bestiarij in Aberdeenski bestiarij. V tem obdobju so se pojavili tudi beraški ulični pevci ,ki so romali iz kraja v kraj. Primer vagantskega pesnika je bil Villon v Franciji, ki je zadnji hip preden bi ga obesili – doživel pomilostitev.

DANTEJEVA BOŽANSKA KOMEDIJA KOT NAJVEČJE DELO V ITALIJANŠČINI

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura

Ché la diritta via era smarrita.

Dante je genialni in hkrati največji predstavnik poznega srednjega veka in tako imenovanega sladkega novega sloga. Odlično je povezal mojstrstvo besede s srednjeveškimi alegorijami (živali pekla,nebes in vic).Združil je grško -mentalteto s srednjeveško in napovedal renesanso.V srednjem veku so se pripisovale alegorične značilnosti tako živalim kot vegetaciji.S tem so pisci podajali moralne nauke ali pa figurativno dali drug pomen nekemu subjektu.Simbolizem Dantejeve komedije ostaja do neke mere še vedno skrivnost. Skrivnosten pa je tudi obstoj Dantejeve muze, ki ga spremlja skozi nebesa in s katero naj ne bi nikdar spregovoril niti besede. Božanska komedija je napisana v prvi osebi, vendar avtor predstavlja človeško raso. Zelo hitro mu v komediji zaprejo pot ris, lev in volkulja. Nadčasovno delo se lahko bere in interpretira dobesedno ali pa v abstraktnem smislu. V kolikor bi se te živali intepretirale na simboličen način bi se Dante – protagonist srečal z reprezentacijo treh grehov v obliki živali.Ris naj bi bil podoba telesne nečistosti ali poželenja. Lev naj bi bil alegorija napuha, volkulja pa simbolična predstava skoposti.V Dantejevih krogih pekla, skozi katere ga spremlja pesnik Vergil, Dante sreča veliko zgodovinskih osebnosti predvsem grško – rimskih filozofov. Poleg teh so troglavi strašljivi pes, ki čuva vhod v peklenski krog kjer, bivajo požrešni. Dante se sreča tudi z Meduzo in furijami, ki so imele kače namesto las in okrvavljene oči. Minotaver (pol človek in pol bik) pa zapre pot z silovito ihto protagonistu na poti v krog pekla kjer prebivajo agresivci… Pri Danteju nastopajo tudi samorogi s srebrnim rogom, ki so pogost motiv srednjeveške likovne umetnosti. Samorogi glede na legendo naj bi bilii človeku prijazna bitja, dokler ne pijejo alkohola, kajti takrat naj bi se prelevili v posiljevalce žena. V Dantejevem peklu so tudi velikani…

TEOLOG TOMAŽ AKVINSKI

– Bojim se bralca ene same knjige.

– Ljubezen nas zbira tam, kjer nas zapusti znanje.

  • Ko bogati porabijo za svoje osebne presežke, potrebne za preživljanje revnih, jih oropajo.

    – Ponižnost je vrlina, ki omejuje človekovo prirojeno željo, da se dvigne nad svoje zasluge.

Tomaž Akvinski je bil učenec srednjeveškega pisca enciklopedije – Alberta Velika. Tomaž je veliko prepotoval in je bil ljubitelj Cicera in Aristotela. Sv. Tomaž Akvinski je popisal štiri različne stopnje branja besedil: dobesedna raven, alegorična raven, moralna raven ter verska raven . V študijskih letih so ga zaradi molčečnosti imenovali mutasti vol. Ime Tomaž izhaja iz aramejščine in pomeni dvojček. Tomizem -filozoska smer je imela velik kasnejšni vpliv na etiko zahodne misli.

BRIŽINSKI SPOMENIKI

Karl Veliki je razglasil, da morajo verniki moliti v jeziku, ki ga razumejo. V Sloveniji so pisali duhovniki. Iz tega obdobja so Brižinski spomeniki, ki pišejo o tem, da je človeštvo nasploh grešno in o izvirnem grehu.Kasneje so se pojavili Rateški,Ljubljanski in Starogorski.

V Manessejevi zbirki nemških viteških pesnikov so trije prepisovalci tekstov nemškega jezika, ki so bili slovenci. Imenujejo se: Gornjegrajski, Žovneški in Svibenjski.

V avstrijsko zgodovino je zapisan rektor dunajske univerze slovenski humanist iz 15 stoletja Brikcelj Preprosti.

Doba srednjega veka se je v Sloveniji končala z natisom prve knjige v slovenskem jeziku in s protestantsko vero.

LOV NA ČAROVNICE S KNJIGO V ROKI

Če gre verjet zapisom in legendam naj bi se na gori Slivnica zbirale čarovnice…Marija Terezija je na slovenskih tleh prepovedala tovrstno preganjanje. Prvi tovrstni proces pa je usmrtil v Sloveniji Veroniko Deseniško. Zakon o prepovedi čarovništva tako za ženske kot za moške je propadel v Angliji leta 1951. Inkvizicijsko sodišče se je prav tako opiralo na knjigo.

Kladivo čarovnic (tudi Gorjača čarovnic alias Malleus maleficarum) sta napisala avtorja Sprengel in Incitoris. To knjigo je včasih uporabljala inkvizicija.

JUNAŠKI SREDNJEVEŠKI VITEZI, KI SO UBIJALI ZMAJE

“Nihče ne bi smel zla plačevati drugemu z zlom.”

“Pridobivanje neveste in ovire na poti.”

  • ep KUDRUNA

Mit je izgubil pomen na račun krščanske vere in elementov. V literaturi se imenujejo epske prigode srednjeveških junakov tudi dogodivščine. Srednjeveške književnost se je razvila v različnih evropskih državah na zelo drugačne načine. V Italiji je najprej nastopila renesansa v umetnosti.

Karl Veliki v Franciji

Karl Veliki je bil ljubitelj antične literature in je dal prevesti vse antične kodekse,dela grških filozofov, ter Plutarhova in Terencijeve zapiske med drugim. Delo cerkvenih prepisovalcev besedil je bilo izjemnega pomena v srednjem veku. Prvi prepisovalci tekstov so bili italijanski Langobardi.

Ep o vitezu Rolandu v službi Karla Velikega

Roland je priljubljeni vitez kralja Karla. Pred smrtjo zatrobi v rog s katerim prikliče kralja z vojsko in tako zmaga in pade v vojni.

Parsival in Tristan v službi veličanstva kralja Arturja v Angliji

Tovstni epi spadajo pod Keltski cikel, za časa,ko se je keltska vera mešala z drugimi. Merlin – čarovnik kralja Arturja je uporabljal keltsko magijo. Epi s to tematiko so se kasneje razvili v brezštevilne romane .Legenda pravi, da je predsednik Kennedy imenoval Belo hišo Camelot kot v zgodbah kralja Arturja. Od tovrestnih zapisov poznamo sveti gral – kelih s Kristusovo krvjo – zdravilo za vse.

Cid v Španiji

Ep, ki ima številne predelave v knjigah, dramah, filmih in na televiziji, kot zgoraj omenjena epa pripoveduje o vojni med Mavri in Španci. Španci postavijo že mrtvega junaka Cida na konja in s tem ustrahujejo nasprotnike.

Besneči Orlando italijanskega Ariosta

Roland je junak, ki verjame v krščansko vero in zato se bori proti poganstvemu ljudstvu. Navkjub hrabrosti ga izvoljenka ne mara. Izvoljenka Angela si izbere drugega in takrat pobesni, ter izgubi razum… To najznamenitejše Ariostovo delo v bistvu sodi že pod Renesanso.

Poleg navedenih junaških epov ali tudi imenovanih dogodivščin je najbolj znani v Angliji – “Beowulf”, na Islandiji – “Elder Edda”,”Pesem o Nibelungih” v Nemčiji, Kalevala na Finskem … “Pesem o Nibelungih” je zelo pretresla velikega pesnika Heina. Heine je napisal komentar na ep,ki se glasi takole: »Pesem Nibelungov je napolnjena z ogromno, mogočno močjo … Tu in tam iz razpok pokukajo rdeče rože kot kapljice krvi ali dolg pliš pade kot zelene solze. O velikanskih strastih, ki trčijo v tej pesmi, si lahko, dobrodušni mali ljudje, še manj predstavljate … Ni tako visokega stolpa, ni tako trdnega kamna, kot sta zlobni Hagen in maščevalna Kriemhilda «

Edina junaška epa o Južnih Slovanih in boju proti turkom, kjer so opisane zgolj zle slutnje bolj, kot karkoli drugega sta pesmi: “kosovski cikel” in cikel o Marku Koroleviču.

KONEC

Z odkritjem Amerike se je končal srednji vek.

Junaški ep je neizpodbitno prepleten strastjo in z dramo ter dramatičnim koncem. Vse povezano s srednjim vekom je bilo polno ognjevitih strasti. Zaradi tega je še najbolje,da se zapis konča z besedami,ki se večkrat pojavljavljajo na srednjeveških zapisih in knjigah :Explicit totum, da mihi potum (Vse je povedano, pojdimo na kozarec rujnega’).

PR in foto:

Nina Kosmač

19. 1. 2021

Avtor

Administrator