Gospodarstvo

Lumar IG prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2020

Foto: Lumar

Ljubljana, 19. januar 2021 – Družinsko podjetje Lumar, vodilni slovenski proizvajalec trajnostnih  montažnih objektov, je postalo prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2020. Nagrado  podeljuje Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK) v sodelovanju z Veleposlaništvom  Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji in Inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in  etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih, katerega je IEDC – Poslovna šola Bled ustanovila  skupaj s štirimi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami, med drugim tudi s kölnsko poslovno  šolo Cologne Business School. »Za to eminentno priznanje smo hvaležni in nanj ponosni.  Nemčija je, ne samo evropska, ampak tudi svetovna gospodarska velesila, z velikim poudarkom  na trajnosti. In če je naše podjetje, ki proizvaja – ne samo pasivne in nizkoenergijske hiše, ampak  tudi plus-energijske hiše prepoznano kot trajnostno naravno, tako na produktni kot tudi na vseh  ostalih ravneh, je to priznanje še toliko večje. To priznanje je tudi jasen signal, da je z  gospodarstvom, ki smo ga poznali nekoč – orientirano samo na dobiček, načeloma zaključeno.  V ospredje prihajajo poslovni modeli, ki enakovredno obravnavajo zaposlene, kupce, okolje in  dobiček, ki je temeljni pogoj, da lahko vse to tudi naredimo. V prihodnje bodo uspešna podjetja,  ki bodo vse to vključila v svoje poslovne modele,« je ob prejetju nagrade povedal Marko Lukić,  direktor podjetja Lumar IG. Med finalisti za nagrado sta bili še podjetji BSH Hišni aparati in  Steklarna Hrastnik. 

Kot je v uvodu dogodka povedala predsednica AHK Slovenija, Gertrud Rantzen, živimo v času velike negotovosti ter gospodarske in družbene preobrazbe. »Če so v zadnjih desetletjih razprave o družbeni  odgovornosti podjetij vodile v smer inovacij, ustvarjanja vrednosti in globalne vrednostne verige,  sedanja kriza stopnjuje razpravo o tem, kako lahko podjetja uspešno preoblikujejo svoje poslovne  modele na način, da v svoje delovanje vključijo ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti. Poslovna  preobrazba in trajnostne inovacije postajajo ključni element za spremembo trenutne krize v nove  poslovne priložnosti. Trajnost in digitalizacija sta torej ključni temelj v podjetjih, če želijo ustrezati  prihodnosti in biti uspešna.« 

AHK Slovenija je Nagrado nemškega gospodarstva podelila že osmič zapored. Strokovna žirija, ki so  jo sestavljali dr. Bernhard Hauer, namestnik veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, prof.  dr. Danica Purg, Predsednica IEDC-poslovne šole Bled, Rok Ramšak, generalni sekretar Svetovnega  inštituta za trajnost in etiko poslovanja pri IEDC-poslovni šoli Bled, Bart Stegeman, direktor podjetja  Plastika Skaza (dobitnik nagrade nemškega gospodarstva 2019), prof. dr. Rene Schmidpeter, IEDC 

Poslovna šola Bled, WISE Institute in soustanovitelj M3TRIX in Gertrud Rantzen predsednica AHK  Slovenija, je v močni konkurenci z večjimi in prepoznavnimi podjetji odločila, da nagrado podeli podjetju  Lumar IG, saj podjetje od vseh, najbolj stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in  okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo,  tudi v času krize Covid-19.  

Ocenjevalne kriterije je predstavil Rok Ramšak in ob tem izpostavil sledeče: »Strokovna žirija je  poskušala prepoznati podjetja, ki so v največji meri uveljavila trajnostno paradigmo in upoštevajo tako  tehnološke možnosti kot tudi okoljske in družbene potrebe. Še posebej nas je zanimalo, kako dobro je 

trajnost vključena v dolgoročne poslovne in razvojne strategije in kako se to odraža v vsakodnevnem  poslovanju, upravljanju, inovacijah, izdelkih in storitvah, zaposlenih, ter skrbi za socialno in naravno  okolje. Pomembna je bila tudi sposobnost določanja ustreznih kazalnikov in spremljanja napredka, saj  je pomagala poudariti način, kako se trajnostne strategije prenašajo v prakso. Ker ni mogoče zanemariti  močnega vpliva virusa Covid-19 na našo družbo, je bila strokovna žirija pozorna tudi na to, kako so  trajnostne strategije podjetjem pomagale pri spopadu s pandemijo in kakšen vpliv bo to imelo na njihov  razvoj in inovacije v prihodnosti.« 

O podjetju Lumar: 

Družinsko podjetje Lumar je bilo ustanovljeno leta 1993. V četrt stoletja delovanja je podjetje zgradilo  preko 2.450 različnih montažnih objektov v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji. Filozofija  razmišljanja, delovanja in razvoja podjetja je usmerjena v ustvarjanje kakovostnih objektov, ki ob  minimalnem obremenjevanju okolja ponujajo maksimalno bivalno ugodje in visoko energetsko  učinkovitost. Vse to se odraža v sloganu podjetja Živi najbolje. Z zgodnjo usmeritvijo v trajnostno  gradnjo, hitrim vpeljevanjem sodobnih znanj in tehnologij za gradnjo inovativnih objektov v pasivnem  standardu, ustvarjanjem novih trendov ter praktično neomejenimi možnostmi izpolnjevanja individualnih  želja in pričakovanj kupcev, se je podjetje uveljavilo kot najbolj inovativno in uspešno slovensko podjetje  med proizvajalci montažnih objektov. Nove trende trajnostne gradnje prikazujejo v vzorčni hiši v  Dragomlju, ki je prva slovenska hiša s certifikatom Active House.

 

PR:

Lumar IG

20. 1. 2021

Avtor

Administrator