Splošno

Nizke ponudbe ILIRIKE tudi za TERME OLIMIA

Nizke ponudbe ILIRIKE tudi za TERME OLIMIA – VZMD opozarja delničarje na drobni tisk v dopisih ILIRIKE, saj delnice na trgu kotirajo precej višje, še višje pa so (pričakovane) cene v prevzemih, ki jih pogosto izvaja ista ILIRIKA – bo tako tudi v primeru SDH, nedavno odobrenem na AVK?!

VZMD opozarja delničarje, naj skrajno previdno obravnavajo številne ponudbe za odkup delnic v različnih družbah, ki jih že dalj časa prejemajo s strani borzno-posredniške hiše ILIRIKA, d.d., oz. ILIRIKA ZAVAROVANJE, d.d., oz. ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d. Zadnja takšna ponudba, naslovljena na 380 malih delničarjev družbe TERME OLIMIA, d.d., ponuja 20,00 € za delnico (brez stroškov iste Ilirike), čeprav te delnice se na trgu SI ENTER Ljubljanske borze kotirajo pri 24,20 € (zadnji zaključni tečaj 5. 1. 2021), v kratkem pa je pričakovan prevzem po še višji ceni – ocene v medijih cca. 27,00 € za delnico!

Na VZMD se tako izdatno obračajo delničarji, ki so v zadnjem letu od Ilirike – ponudbe praviloma pošilja Ilirika BPH, pogosto v imenu povezanih družb, ki jih vse lastniško obvladuje IGOR ŠTEMBERGER (Ilirika Zavarovanje, Ilirika modra zvezda) – prejeli več ponudb z zelo različnimi odkupnimi cenami. Prav vse ponudbe so bile bistveno nižje od tečaja na trgu SI ENTER Ljubljanske borze v času prejema ponudbe. Prav tako pa so bile vse ponudbe tudi precej nižje od ocen o višini skorajšnje prevzemne ponudbe, o kateri se v javnosti govori že vse od prodaje 20,87 % deleža, ki sta jo sklenila Nova KBM, d.d. in Slovenski državni holding, d.d. (SDH). Omenjena prodaja je namreč leto in pol čakala na odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK), ki pa je v začetku letošnjega leta odločila, da je državna koncentracija lastništva v tej družbi skladna s pravili konkurence. Posledično bo morala država oz. SDH objaviti prevzemno ponudbo – ali bo morda ILIRIKA izvajala tudi prevzemni postopek, se že sprašujejo v VZMD – s katero bo tudi vsem ostalim delničarjem ponujena enaka odkupna cena, kot je bila leta 2019 Novi KBM. Prodajna cena uradno sicer še ni objavljena, mediji pa so doslej že večkrat poročali, da naj bi prodajna cena znašala cca. 27,00 € na delnico.

Gre torej za precej višji znesek, od tega, kar ponujajo družbe iz kroga borzno-posredniške hiše Ilirika. V VZMD razpolagajo s ponudbo z dne 8. 1. 2021, podpisano s strani Igorja Štembergerja – predsednika Uprave ILIRIKE BPH, v kateri ILIRIKA MODRA ZVEZDA, kjer je Igor Štemberger predsednik Upravnega odbora, delničarjem ponuja 20 € na delnico, medtem ko je družba ILIRIKA ZAVAROVANJE, kjer je Igor Štemberger direktor, s ponudbo z dne 9. 9. 2020, iste delnice odkupovala po 12,00 € za delnico. Delničarji naj v teh ponudbah preberejo predvsem drobni oz. MIKRO TISK na dopisih ILIRIKE ter razkritja v zvezi z nasprotji interesov in omejitev odgovornosti.

 

ILIRIKA delnice sistematično odkupuje za bistveno manj, kot bi delničarji lahko prejeli ob prodaji na trgu ali v prevzemnih postopkih, ki jih celo izvaja prav ta ista ILIRIKA, so bili v preteklosti že večkrat opozorjeni ter opažali tudi v VZMD.

 

PR:

VZMD

20. 1. 2021

Avtor

Administrator