Turizem

Sprejeta Vizija in strategija Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč 2021-2024

Skupščina Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč je včeraj na svoji 92. redni seji potrdila Vizijo in strategijo delovanja Skupnosti in istočasno potrdila dosedanjega direktorja, Iztoka Altbauerja, za naslednji mandat za obdobje 4 let. Vizija in strategija predvidevata štiri prioritetna področja delovanja, in sicer: 

  1. nudenje podpore za zastopanje zdraviliškega zdravstvenega produkta;
  2. interesno zastopanje slovenskih naravnih zdravilišč in upravljanje zdraviliškega produkta na krovni ravni Slovenije;
  3. izvajanje trženjskih aktivnosti v tesnem sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo; 
  4. nudenje razvojno raziskovalne podpore slovenskim naravnim zdraviliščem.

Potrjeno je bilo tudi poslanstvo Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč: učinkovito, profesionalno in poslovno naravnano uresničevanje skupnih interesov vseh članov SSNZ.

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je strateško delujoče in operativno naravnano interesno združenje, ki na učinkovit način zagovarja in uresničuje poslovne interese posameznih članov in zdraviliškega produkta kot celote. V slovenskem prostoru smo najbolj ugledno interesno združenje z najdaljšo tradicijo, v evropskem prostoru pa viden in cenjen strokovni partner. 

PR:

SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g.i.z.                               

Teharska cesta 40, 3000 Celje

22. 1. 2021

Avtor

Administrator