Gospodarstvo

TELEKOM SLOVENIJE

TELEKOM SLOVENIJE – današnja skupščina na zahtevo državne SDH prinesla 4 nove nadzornike in pomembne spremembe Statuta družbe, v VZMD pričakujejo skorajšnje sklice tudi v primerih družb ZAVAROVALNICA TRIGLAV in SAVE RE

sporocilo javnostim 21012021

Pred dobro uro se je zaključila skupščina družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicane na zahtevo Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH). Prisotnega je bilo 77,41 % kapitala z glasovalno pravico, aktivno pa se je je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje, vključene v »Delniško OPORO« pri VZMD.

Na tokratni skupščini je bil mag. Verbič sicer edini razpravljavec ter je med drugim pozdravil sam sklic in izvedbo skupščine ter najavil podporo predlaganim sklepom. Skupščina je tako potrdila spremembe in dopolnitve Statuta družbe, ki med drugim prinašajo t.i. mandatarski sistem oblikovanja Uprave družbe in ureditev izvedb elektronskih skupščin. Delničarji so potrdili tudi predlagan sklep o odpoklicu Igorja Rozmana z mesta člana Nadzornega sveta.

Po odstopu člana Uprave SDH, Boštjana Kolerja, ki je bil prvotno prelagan za kandidata za člana Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, je SDH podal Nasprotni predlog, po katerem so bili v Nadzorni svet imenovani Iztok Černoša, Aleksander Igličar, Marko Kerin in Radovan Cerjak (kot štirje od šestih predstavnikov kapitala). Ob tem v VZMD pozdravljajo dejstvo, da je SDH tokrat svoj nasprotni predlog javno objavil in ne na sami skupščini, kot je bila praksa v preteklosti, ko so delničarji izvedeli za dejanske predloge šele tik pred glasovanji. Tudi sicer so v VZMD zadovoljni, da so delničarji odločali na skupščini in da odločitve niso bile sprejete mimo delničarjev, kot smo lahko to spremljali v primeru Telekoma v zadnjih mesecih.

Kljub današnjemu sprejemu možnosti za izvedbo elektronskih skupščin, v VZMD izražajo upanje, da bodo skupščine še naprej potekale neposredno ter da bo SDH ohranil tokratni pristop – vnaprejšnje in celovite objave svojih zahtev in predlogov. Tudi glede na nedavno dogajanje v zvezi z družbo Telekom Slovenije, v VZMD že dalj časa opozarjajo, da epidemija ne more biti izgovor za ne-izvedbe skupščin. »Javne navedbe – celo sodišča – da naj skupščine ne bi bilo mogoče sklicati in izvesti zaradi večjega števila delničarjev, enostavno ne vzdržijo ter predstavljajo pritlehno zlorabo epidemije in so lahko namenjene le zamegljevanju dejanskega stanja in kupovanju časa,« je novembra 2020 opozoril Predsednik VZMD. Slednje je bilo namenjeno tudi primeru družbe Sava RE, kjer je poslovodstvo – kljub dodatnim zagotovilom, da si bodo prizadevali izplačati dividende (VIDEO) – v novembru preklicalo skupščino, zaradi česar delničarji še vedno niso odločali o delitvi dobička iz leta 2019. Podobno je žal tudi v primeru Zavarovalnice Triglav (VIDEO).

Takrat je mag. Verbič še izpostavil, da je bil »problem ne-sklica skupščine Telekoma Slovenije dejansko najprej povezan s – praktično nepojasnjenim(!?) – odstopom Predsednika in še dveh članov Nadzornega sveta (od skupno šestih, imenovanih s strani kapitala, ob treh predstavnikih zaposlenih), po očitno nepremostljivih konfliktih, zaradi česar so gotovo nastopile težave z zagotavljanjem sklepčnosti oz. zadostne podpore sklicu skupščine ter sklepom o predlogu kandidatov za nove nadzornike, kar bi bržčas prineslo temeljito prevetritev sestave in razmerij moči v Nadzornem svetu Telekoma.«

Glede na današnje imenovanje štirih članov Nadzornega sveta v VZMD upajo, da se bo situacija rešila tudi v kontekstu postopkov prodaje hčerinske kosovske družbe oz. strateške naložbe IPKO Telecommunications LLC ter da se trenutne razmere ne bodo več izkoriščale za sprejemanje rešitev, ki bi močnim interesnim skupinam omogočala izigravanje zakona in uveljavljenih standardov korporativnega upravljanja, kar mimo delničarjev in ustreznih skupščinskih odločitev.

 

PR:

VZMD

22. 1. 2021

Avtor

Administrator