Lokalno

Velenje prepoznano kot dobra praksa s področja trajnostnega urbanega razvoja

Foto: MOV

 

Velenje, 12. januar 2021 – URBACT je avgusta z razpisom Mesta >> mestom vse občine in javna podjetja pozval k oddaji svoje dobre prakse s področja trajnostnega urbanega razvoja. Na razpis se je prijavila tudi Mestna občina Velenje, in sicer z dobro prakso Promocija kolesarjenja in novih kolesarskih povezav v Velenju, pri kateri smo z izdelavo celostne grafične podobe in sloganom Moje mesto. Moja izbira! ter različnimi promocijskimi aktivnostmi spodbujali načela trajnostne mobilnosti v našem mestu. Med prijavljenimi dobrimi praksami je  komisija izbrala 15 dobrih praks, med katerimi je bila izbrana tudi naša. Pod svojo utemeljitev izbora so zapisali: »Enotno komuniciranje in grafična podoba olajša uporabo javne infrastrukture in mobilnostnih storitev. Podpora novo nastale infrastrukture s komunikacijsko kampanjo spodbuja prebivalce, da jo preizkusijo in ozavešča o pozitivnih učinkih uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. Pohvalno je tudi izboljševanje starih kolesarskih tras.«

V Mestni občini Velenje smo pridobili evropska sredstva za izgradnjo oz. ureditev mestnih kolesarskih povezav (CTN in javni razpis MZI – UTM). Zavedali smo se pomena komuniciranja z javnostmi, zato smo se odločili za izdelavo celostne grafične podobe in izdelavo komunikacijskega načrta v skladu s celostno prometno strategijo. Tudi sicer izvajamo veliko projektov s področja trajnostne mobilnosti, zato se nam je enotna grafična podoba za obveščanje in združevanje vseh projektov o trajnostni mobilnosti pod istim znakom in sloganom zdela zelo pomembna.

Celostna grafična podoba vključuje vodilni slogan: Moje mesto. Moja izbira!, ki ga lahko dopolnjujemo v različnih fazah projekta in ga razširjamo tudi na druge projekte. V prvi fazi smo tako uporabljali dodatni slogan: Velenje gradi kolesarske poti. Občane smo nagovarjali preko sporočil za javnost, jumbo plakatov, zloženke (ki smo jo dostavili v vsa gospodinjstva), označevalnih tabel, oglasov v lokalnem mediju in na družbenih omrežjih ter tudi promocijskih darilih. V drugi fazi – med samo izgradnjo, smo občane nagovarjali o pomenu spreminjanja potovalnih navad s pomočjo prikaza obrnjene prometne piramide, ki je izhajala iz našega celostne grafične podobe ob upoštevanju celostne prometne strategije. Dopolnilni slogan je bil: Prednost dajemo pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu. V tretji fazi pa smo izvajali aktivnosti, s katerimi smo predstavili zgrajeno kolesarsko omrežje – zelo uspešna akcija Velenje na koleščkih in izdelava karte novega kolesarskega omrežja.

Vzporedno smo isto podobo uporabljali tudi pri drugih aktivnostih na temo trajnostne mobilnosti (uvedba električnih Bicy koles in prenova postaj, Evropski teden mobilnosti, prenova tabel ob Bicy postajah, talne označbe razdalj …).

Ob koncu projekta smo izvedli tudi anketo in občanom ponudili sodelovanje – ocenili so lahko nove pridobitve in predlagali izboljšave. Izvedeno kolesarsko omrežje so septembra odgovorni za to področje iz javne uprave skupaj z županom in nekaterimi predstavniki ranljivejših skupin tudi prekolesarili in popisali morebitne pomanjkljivosti. Prav tako smo naročili zunanjo evalvacijo izdelanega kolesarskega omrežja (Mariborska kolesarska mreža), ki bo osnova za odpravo pomanjkljivosti na omrežju.


URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.       

 

PR:

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

22. 1. 2021

Avtor

Administrator