Gospodarstvo

ILIRIKA MODRA ZVEZDA – VZMD

ILIRIKA MODRA ZVEZDA – VZMD izpogajal skupno prodajo delnic po 55 % višji ceni od zadnje prevzemne ponudbe – 63 delničarjev že prejelo kupnino 155.781,82 €, ILIRIKA pa v manevre izogibanja danemu jamstvu do doplačil ter ne-zaračunavanja svojih »stroškov«

Karikatura Delniška OPORA

Številne aktivnostih in prizadevanja, ki jih je VZMD vodil v zadnjih dveh letih (VIDEO), z namenom doseči primerne pogoje za skupno prodajo delnic manjšinskih delničarjev družbe Ilirika modra zvezda, d.d., so naposled obrodila sadove. Precej dolgotrajna in zahtevna pogajanja z večinskim lastnikom (78,96 %), družbo Ilirika, d.d., ki jo vodi in lastniško obvladuje Igor Štemberger, so bila lanskega novembra sklenjena s podpisom Prodajne pogodbe, ki je vsem delničarjem pod okriljem VZMD (tudi naknadno pridruženim) omogočila prodajo delnic po ceni 0,31 € za delnico. Dosežena prodajna cena kar za 55 % presega ceno, ki jo je v prevzemnem postopku leta 2019 ponujala Ilirika, žal pa je ta vseeno nižja od knjigovodske vrednosti iz leta 2018 – 0,96 € za delnico, h kateri so si prizadevali v VZMD (VIDEO). Kljub temu gre po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD za najboljšo ceno, kar jo je bilo mogoče izpogajati, posebej v teh zahtevnih okoliščinah. Da je ta cena realna glede na dano situacijo, kaže tudi odziv delničarjev, saj je takšne pogoje sprejelo kar 63 delničarjev s skupno 502.522 delnicami (21,21 % vseh delnic), ki so tako skupaj prejeli kar 155.781,82 €.

Predstavniki in odvetniki VZMD so se sicer od leta 2019 aktivno udeležili več skupščin Ilirike modre zvezde, d.d., podali številne predloge in zahteve za razširitve dnevnega reda, pregledovali podatke in dosegli posebno revizijo nekaterih poslov družbe. Iz VZMD so javno opozarjali na spornost prevzemne ponudbe ter o tem obvestili tudi Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Zaradi svojih prizadevanj pa je bil VZMD z nasprotne strani obtožen nagajanj in prijavljen na ATVP. Hkrati so v Združenju s strani številnih podpisnikov Delničarskega sporazuma prejemali zaskrbljene klice in sporočila, da jim bodo sami stroški vodenja računa vrednostnih papirjev pri Iliriki »požrli« in celo presegli celotno kupnino. Prejemali so tudi obvestila, da je zaradi neplačanih računov nad nekaterimi delničarji Ilirika sprožila postopke izvršb. Žal posamezni delničarji pritiska niso zdržali in so – kljub priporočilom VZMD, naj ob njihovih intenzivnih prizadevanjih še nekoliko počakajo – v vmesnem času delnice že prodali po neprimerno nižji ceni.

Kljub številnim pritiskom iz različnih strani pa so aktivnosti Združenja naposled pripeljale poslovodstvo Ilirike do spoznanja, da se je smiselno pričeti pogajati za boljšo ceno, kot so jo ponudili v prevzemu in s siceršnjimi ponudbami. Poleg 55 % višje cene, vnaprejšnjega deponiranja sredstev za kupnino oz. garancije, je VZMD v pogajanjih uspel izpogajati jamstvo najboljše cene, kar pomeni zavezo Ilirike, da vsaj še 12 mesecev po sklenitvi pogodbe ne bo kupovala ali prodajala delnic po višji ceni od 0,31 €, v kolikor pa bi do tega prišlo, bodo tudi delničarji, ki so delnice prodali pod okriljem VZMD upravičeni do doplačila razlike. V VZMD pa so prejeli informacije, da naj bi Ilirika iskala načine, kako bi pri tem naknadno zaobšla VZMD. Tako je Ilirika v teh dneh javno objavila še ponudbo za odkup delnic po isti ceni. Ob tem v VZMD delničarje, predvsem pa podpisnike Delničarskega sporazuma, opozarjajo, da je lahko sprejem te ponudbe Ilirike – mimo ostalih izpogajanih pogojev s strani VZMD – v obojestransko škodo, saj delničarji v tem primeru nimajo jamstva prodaje oz. prenosa delnic brez slehernih stroškov Ilirike ter pravice do doplačila (top-up) v primeru dosežene višje cene ali odpravnine, skladno z izpogajano prodajno pogodbo z Iliriko. Ob tem v Združenju še opozarjajo, da je tudi Delničarski sporazum še vedno veljaven ter da v primeru kršitve predvideva pogodbeno kazen.

V primeru, da bi Ilirika s zadnjim manevrom uspela preseči 90 % prag lastništva, lahko pride do pogojev za iztisnitev malih delničarjev iz družbe, hkrati pa nastopijo tudi pogoji za sprožitev postopka sodne določitve primerne denarne odpravnine. Delničarji, ki bi v družbi ostali oz. bili izstisnjeni, bi tako zelo verjetno lahko prejeli višjo kupnino/odpravnino od 0,31 € na delnico, hkrati pa bi – glede na pogodbene zaveze Ilirike – dodatno izplačilo prejeli tudi delničarji, ki so delnice prodali pod okriljem VZMD, na podlagi Delničarskega sporazuma.

 

 

PR: VZMD

26. 1. 2021

Avtor

Administrator