Lokalno

Prenova Starega Velenja poteka po planu

Velenje, 26. januar 2021 – V Starem Velenju aktivnosti za realizacijo obeh projektov CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra potekajo po načrtu. S prenovo tega dela Velenje bo naše mesto pridobilo nov urejen trg brez motornega prometa, novi nadomestni stavbi, sanirane pa bodo tudi ceste in pripadajoča infrastruktura. Staro Velenje bo po prenovi zagotovo postal prostor, ki bo z novimi vsebinami privabljal številne obiskovalce in ponujal bogate možnosti tudi za obrtnike ter podjetnike. Naložbi sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt CTN Stari trg 11 je v zaključni fazi. Izvajalec gradbeno-obrtniških del v notranjosti nove stavbe zaključuje s slikopleskarskimi deli in finomontažo električnih in strojnih komponent, vzdolž stavbe pa zaključuje z izvedbo pločnika. Izvajalec bo v prihodnjih dneh še odpravil določene pomanjkljivosti, nato sledi pridobivanje uporabnega dovoljenja.

V polnem teku je tudi izvajanje projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Nova stavba ob novem trgu že dobiva končne gabarite, pozidane so stene, trenutno se namešča strešna konstrukcija, postavlja pa se tudi že jeklen aneks. Obnovo infrastrukture sicer nekoliko omejujejo nizke temperature, a kljub temu je izvajalec uspel cesto proti Kavčam asfaltirati z grobim asfaltom in jo takoj po novem letu odpreti za lokalni promet.

Vrednost investicije projekta CTN Stari trg 11, s katero smo začeli v začetku leta 2020, znaša 1.559.397 evrov, od tega delež Mestne občine Velenje znaša 325.726,85 evra, 986.936,12 evra bo EU sredstev, 246.734,03 evra pa prispevek s strani države. Nepovratna sredstva Mestna občina Velenje tekom izvajanja projekta že uspešno črpa. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (PN 6.3-Celostne teritorialne naložbe), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Celotna stavba bo po končani gradnji namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Dejavnosti, ki se bodo izvajale v revitaliziranem območju, bodo izbrane z javnim razpisom.

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skupna vrednost operacije znaša 2.928.441,29 evra, Mestna občina Velenje bo prispevala 1.402.953,29 evra, uspeli smo pridobiti 1.220.390,40 evra evropskih sredstev in 305.097,60 evra državnih sredstev.

Pri delu na gradbiščih se seveda upoštevajo vsi preventivni ukrepi, ki preprečujejo širjenje koronavirusa.

PR:

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

26. 1. 2021

Avtor

Administrator