Gospodarstvo

TSO in LAMETA

TSO in LAMETA – obilna poplačila za vztrajne delničarje družb v likvidaciji – prizadevanja VZMD uspešna tudi v takšnih primerih – POZIV: delničarji naj preverijo, do kakšnega takojšnjega izplačila so upravičeni

karikatura291

Iz VZMD z veseljem obveščajo javnost in delničarje, predvsem pa vse udeležence civilne družbe »Delniška OPORA« (VIDEO), katerih upravičenja so temeljila na delnicah TOVARNE SLADKORJA, d.d. -v likvidaciji (TSO) in na delnicah LAMETA, d.d. – v likvidaciji, da se zavzemanje za pravice malih delničarjev obrestuje in izkazuje tudi v položajih in okoliščinah, ki sprva lahko izgledajo zelo neobetavno.

Ustrezen nadzor in vztrajna prizadevanje za pošteno uveljavitev delničarskih pravic so tudi v delniških družbah, ki se ne potegujejo več za tržne prihodke, konec leta 2020 oz. v začetku leta 2021 privedla do oprijemljivih koristi za delničarje, ki so zaupali VZMD (kakor tudi ostalim delničarjem, ki so bili poudarjeno aktivni v tem procesu). Brez prizadevanj Združenja bi bil izplen za male delničarje vsaj neprimerno slabši – bodisi iz razloga, ker do zaključka likvidacijskega postopka ne bi prišlo, vsaj ne dovolj hitro, bodisi iz razloga, ker bi bili bistveno večji stroški individualne izvedbe preko vseh finančnih posrednikov (borzno-posredniških družb oz. bank).Iz VZMD tako pozivajo vse upravičence, vključene v civilno družbo »Delniška OPORA«, da se obrnejo na njih, zaradi čim hitrejšega in učinkovitega udejanjenja (izplačila) pravic iz preteklega korporativnega članstva v TSO in/ali LAMETA. Vsem upravičencem, za katere so si sicer leto za letom prizadevali – ne da bi bili sami deležni plačila – jamčijo, da boljših pogojev izplačila, kot jih bodo deležni pri VZMD, ne bodo deležni pri nobenem finančnem posredniku. Pri tem izpostavljajo, da Odvetniška pisarna Jereb s tem v zvezi ravna skladno z njihovimi napotki.

VZMD vabi nekdanje delničarje obeh družb, da pri njih preverijo, do kakšnega takojšnjega izplačila so upravičeni ter se glede tega odločijo za njihov angažma. V nasprotnem primeru bodo v VZMD ukrepali na način, da zavarujejo pravice malih delničarjev v razmerju do glavnega delničarja oz. izdajatelja, še posebej v smislu upravičenosti iz delnic, ki so prenehale obstajati zaradi prenosa upravičenja na osebe, ki bodo ravnale v interesu zastopanih oseb.

 

PR:

VZMD

29. 1. 2021

Avtor

Administrator