Šport

Seja izvršnega odbora olimpijskega komiteja Slovenije

Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez so na današnjem zasedanju obravnavali aktualna vprašanja s področja športa v Sloveniji. Vnovič so pozvali vlado h konkretnejši podpori športu v naslednjem paketu za blaženje posledic pandemije covida 19. Obenem so še enkrat pozvali politične odločevalce, da se otrokom in mladini vnovič omogoči športna vadba ter potrdili Letni program športa. Člani IO OKS so opozorili predvsem na alarmantno stanje v društvih, kjer so številna v velikih težavah. V zvezi z akutno problematiko so člani IO OKS sprejeli tudi dva sklepa: OKS-ZŠZ poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport k takojšnjem aktivnem sodelovanju pri skupnem oblikovanju predloga ukrepov podpore športa, ki bodo predlagani v naslednjem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije. Nadalje OKS-ZŠZ poziva MIZŠ k takojšnjem sproščanju ukrepov za izvajanje športnih dejavnosti športa otrok in mladine, skladno s priporočili NIJZ in ob upoštevanju predlogov strokovne skupine pri MIZŠ. Če je potrebno, tudi za vsako športno panogo posebej.

Direktorica direktorata za šport Mojca Doupona je v nadaljevanju seje predstavila Letni program športa v višini 26 milijonov evrov, kar je po njenem mnenju lep napredek v primerjavi z 19 milijoni iz lanskega leta. “Razmerja so podobna kot doslej. Športnim programom je namenjenih 14 milijonov, z osmimi milijoni je precej višja postavka za infrastruktura,” je največji postavki razkrila Doupona. Predstavila je tudi druge postavke, med katerimi je opozorila na večjo vzpodbudo h gradnji manjših športnih površin na prostem, večjo pomoč pri organizaciji velikih športnih prireditev ter večji obseg sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost, saj je v Sloveniji po njenem mnenju po 12 letih vnovič nujno opraviti raziskavo športno-rekreativne dejavnosti, ki je bila nazadnje opravljena pred 12 leti, zdaj pa bodo podatki zelo zanimivi za obvladovanje posledic epidemije. Z nekaj pomisleki so člani IO OKS predlog potrdili, Doupona pa je zavrnila večino očitkov ter opozorila na pogoje pri določanju večine sredstev in na fleksibilnost ministrstva pri lanski porabi sredstev, ki je bila zaradi pandemije zelo otežena. “Vlagamo tudi napore za vnovično odprtje športa, pišemo predloge, a glede na epidemiološko sliko to žal ni možno. Potrpimo še malo,” je poudarila direktoric direktorata za šport.Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez so na današnjem zasedanju obravnavali aktualna vprašanja s področja športa v Sloveniji. Vnovič so pozvali vlado h konkretnejši podpori športu v naslednjem paketu za blaženje posledic pandemije covida 19. Obenem so še enkrat pozvali politične odločevalce, da se otrokom in mladini vnovič omogoči športna vadba ter potrdili Letni program športa. Člani IO OKS so opozorili predvsem na alarmantno stanje v društvih, kjer so številna v velikih težavah. V zvezi z akutno problematiko so člani IO OKS sprejeli tudi dva sklepa: OKS-ZŠZ poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport k takojšnjem aktivnem sodelovanju pri skupnem oblikovanju predloga ukrepov podpore športa, ki bodo predlagani v naslednjem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije. Nadalje OKS-ZŠZ poziva MIZŠ k takojšnjem sproščanju ukrepov za izvajanje športnih dejavnosti športa otrok in mladine, skladno s priporočili NIJZ in ob upoštevanju predlogov strokovne skupine pri MIZŠ. Če je potrebno, tudi za vsako športno panogo posebej.

 

Olimpijki pozdrav!

PR:

OKS

5. 2. 2021

Avtor

Administrator