Družabno

VR ČEBELNJKA »SPOZNAVAM ČEBELARSTVO«

Avgusta 2019, je Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (nadalje ČZS) skupaj s Šolskim centrom Celje in podjetjem Medijska produkcija Almedia zasnovala aplikacijo v navidezni resničnosti z imenom »Čebelarjenje VR / Beekeeping VR«.

 

Piloten projekt je bil takrat predstavljen na Kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Z omenjeno aplikacijo je ČZS želela obiskovalcem na različnih promocijskih predstavitvah omogočiti vpogled v čebelnjak in čebelji panj ter v delo s čebeljo družino. Aplikacija omogoča premikanje čebelarskih pripomočkov, ki jih potrebujete pri delu s čebeljo družino, odpiranje čebeljih panjev in rokovanje s sati, na katerih so čebele. Ker se računalniška tehnologija vseskozi izboljšuje, zato načrtujemo tudi nadgradnjo le te.

 

Tokrat smo na sedežu Čebelarske zveze Slovenije uredili prostor, poimenovan VR ČEBELNJAK »SPOZNAVAM ČEBELARSTVO«, kjer bodo lahko obiskovalci to aplikacijo tudi preizkusili.

PR:

ČZS

2. 3. 2021

Avtor

Administrator