Gospodarstvo

Poziv k sodelovanju v delovni skupini za dvig produktivnosti elektroindustrije v Sloveniji

 

Na letnem posvetu elektroindustrije, dne 4. februarja 2021, smo v zaključni okrogli mizi ugotavljali, da je povprečna produktivnost v panogi elektroindustrije v RS nizka, stroški dela v dodani vrednosti visoki, cilj  podjetij članov GZS v letu 2025 doseči 65.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega pa za nekatere dosegljiv, za druge pa precej oddaljen.


 

Udeleženci okrogle mize so kot neformalna iniciativa predlagali,  da bi ustanovili delovno skupino, ki bi pripravila usmeritve za dvig produktivnosti elektroindustrije v Sloveniji.

Več  lahko preberite na povezavi >>> 

 

PR:
GZS

4. 3. 2021

Avtor

Administrator