Lokalno

Na voljo sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Velenje, 6. april 2021 – Na razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo fizične osebe oziroma lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. Višina sofinanciranja znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objektki se priključi na malo komunalno čistilno napravo. Za leto 2021 bomo iz proračuna za sofinanciranje namenili 20 tisoč evrov, rok za prijavo je 31. avgust 2021.

V primeru izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna mala komunalna čistilna naprava. Investitorji medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo, ki jo priložijo skupni vlogi. Sredstva lahko dobijo samo fizične osebe in le za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstva v stanovanjskem objektu.

Po naših podatkih je trenutno v Mestni občini Velenje vgrajenih in na Komunalnem podjetju Velenje prijavljenih 135 malih komunalnih čistilnih naprav. Lastnike 27 objektov, ki nimajo greznice in si bodo morali do konca leta vgraditi malo komunalno čistilno napravo, smo že pozvali k vgradnji.

Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, ki je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave), lahko zainteresirani občani dobijo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1). Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do 31. avgusta 2021 do 14. ure, oziroma poslati priporočeno po pošti do 31. avgusta 2021.

PR:
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

7. 4. 2021

Avtor

Administrator