Gospodarstvo

Javni sklad RS: Napovedujemo nov razpis ASI – Na voljo bodo sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Razpis prinaša kar nekaj novosti napram prejšnjima dvema razpisoma (povabiloma), med najpomembnejšimi so, da:

  • čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,
  • na razpis se bodo lahko prijavile tudi organizacije, ki so organizirane skladno z Zakonom o zadrugah in
  • omogočen bo poenostavljen način oddaje vloge preko e-vloge.

Vlogo bo možno oddati od 19. do 23. 4. 2021. Oddaja e-vloge je enostavna, potrebno je le kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga večina podjetij že uporablja pri svojem rednem poslovanju. V kolikor ga še nimate, vam svetujemo, da si ga priskrbite pred objavo razpisa.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti, ob tem, da morajo vključeni starejši zaposleni izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Podjetja bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

  • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc.

Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih namenskih sredstev JR ASI 2021 bo 4.7 milijona EUR.


Najpomembnejši novosti tokratnega razpisa: vsebinska merila za izbor upravičencev in možen način oddaje z e-vlogo

  • Čas oddaje vloge ne bo ključen dejavnik merila za obravnavo in izbor prejemnikov sredstev

Bistvena sprememba je, da bodo vsebinska merila glavni kriterij izbora prejemnikov sredstev. To pomeni, da bomo obravnavali vse vloge, ki bodo oddane včasu odprtja javnega razpisa od 19. do 23. 4. 2021.

  • E-vloga

Na razpis se bo možno prijaviti brez nepotrebnega tiskanja vlog in odhoda na pošto, ker bo oddaja vlog omogočena tudi po elektronski poti (e-vloga) preko skladovega e-Portala. Za oddajo e-vloge boste potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) podjetja oz. podjetnika/-ice.

Oddaja e-vloge bo enostavna in pri tem ne potrebujete pomoči zunanjih izvajalcev.Svetujemo vam, da z oddajo vloge ne odlašate do zadnjega dne.

Vloga bo na spletni strani objavljena predvidoma 16. 4. 2021 skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo. Objavljena bodo tudi slikovno opremljena navodila, kako se prijaviti v e-Portal in oddati e-vlogo.

Podrobneje bo vsebina razpisa predstavljena 13. in 15. aprila 2021 na informativnih e-delavnicah. Prijava >>

Več >>

 

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS >>

 

PR:
GZS

 

8. 4. 2021

Avtor

Administrator