Družabno

Dr. Oetker je objavil svoje cilje trajnostnega razvoja

Projekti, predvideni v Dr. Oetkerjevi Listini o trajnostnem razvoju, se že izvajajo s polno hitrostjo

Trzin, 8. april 2021 – Dr. Oetker je vedno prevzemal odgovornost, trajnostno delovanje pa šteje kot del svoje korporativne identitete. Družba je svoje ambiciozne cilje trajnostnega razvoja zdaj opredelila v Dr. Oetkerjevi Listini o trajnostnem razvoju. Dr. Oetker želi med drugim doseči podnebno nevtralnost, zmanjšati količino plastike in izdelovati embalažo iz popolnoma recikliranega materiala. Poleg tega podjetje resno vlaga v prehranske profile svojih izdelkov.

»Kot družinsko podjetje za proizvodnjo hrane, s proizvodnimi in distribucijskimi obrati na vseh celinah, se zavedamo svoje posebne odgovornosti do ljudi in narave. Z izvajanjem dr. Oetkerjeve Listine o trajnostnem razvoju spodbujamo ozaveščen življenjski slog svojih potrošnikov, zagotavljamo poštene in trajnostne pogoje v celotni dobavni verigi, hkrati pa se trudimo v največji možni meri zmanjšati okoljski odtis. Dr. Oetker zato ostaja zvest svoji osnovni kompetenci, proizvodnji visokokakovostne hrane za trajnostne trenutke uživanja, ob tem pa svojim potrošnikom ponuja vse ustreznejše rešitve v ponudbi izdelkov,« je povedal dr. Albert Christmann, predsednik izvršnega odbora družbe Dr. Oetker.

Tri dimenzije Listine o trajnostnem razvoju

Listina o trajnostnem razvoju, ki je bila interno objavljena leta 2020, predvideva izvedbo skupaj 27 projektov, v okviru katerih si interdisciplinarne skupine prizadevajo za dosego ambicioznih ciljev trajnostnega razvoja. Posamezni cilji so uvrščeni v eno od treh dimenzij: Naša hrana, Naš svet in Naše podjetje.

Naša hrana želi potrošnikom omogočiti zdrav in trajnosten življenjski slog. Dr. Oetker bo med drugim okrepil svoje trenutne dejavnosti in nadaljeval z razvojem bolj zdrave hrane. Podjetje želi optimizirati nutritivne profile svojih izdelkov, npr. zmanjšati deleže soli, sladkorja in maščob do 20 odstotkov do leta 2025.

Naš svet združuje vse dejavnosti, ki jih Dr. Oetker pozitivno upravlja z vplivom svojih korporativnih dejavnosti na družbo in okolje. Podjetje bo doseglo podnebno nevtralnost na vseh svojih lokacijah do leta 2022. Do leta 2025 bo Dr. Oetker zmanjšal količino živilskih odpadkov pod svojim neposrednim vplivom, in sicer za 25 %. Cilj doseči možnost recikliranja vseh embalažnih materialov do leta 2025 je pomemben prispevek k zmanjšanju plastičnih odpadkov. Poleg tega Dr. Oetker načrtuje svoje dobavne verige narediti trajnostne – družbeno in okoljsko.

Naše podjetje se nanaša na zaposlene v podjetju Dr. Oetker: Podjetje ostaja socialni delodajalec, zagotavlja enakost in spodbuja raznolikost. Da bi v celoti preprečil nezgode pri delu, bo Dr. Oetker do leta 2025 v vseh proizvodnih obratih uvedel sistem upravljanja, ki bo v skladu z mednarodno priznanim certifikacijskim standardom sistema upravljanja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

Vse cilje in druge informacije lahko poiščete na: www.oetker.com/sustainability.

Usmerjenost v potrebe potrošnikov

Dr. Judith Güthoff, direktorica Sektorja za trajnostno in usklajeno poslovanje v podjetju Dr. Oetker, pojasnjuje, da je Dr. Oetker pri opredelitvi ciljev seveda upošteval mnenja svojih potrošnikov: »Cilji, ki smo si jih zastavili v Listini o trajnostnem razvoju, poleg lastnih prepričanj temeljijo tudi na rezultatih anket pri notranjih deležnikih in potrošnikih. Dr. Oetker je od nekdaj usmerjen k potrošnikom. Zato je logično, da spoštujemo njihovo mnenje in njihove želje. V tem smislu je dr. Oetkerjeva Listina o trajnostnem razvoju hkrati tudi odraz širših družbenih dogajanj, katerih cilj je postaviti vprašanja, kot so boj proti podnebnim spremembam, dobrobit živali in raznolikost, v središče človekove dejavnosti. Naši postopki so obenem tudi odraz vse večje zdravstvene ozaveščenosti potrošnikov, ki pripisujejo vedno večji pomen ozaveščeni in trajnostni prehrani. Vse to smo tudi upoštevali v svojih ciljih trajnostnega razvoja.«

 

PR:

SPEM Komunikacije, d.o.o.

Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, SI

12. 4. 2021

Avtor

Administrator