Kultura

NAPOVEDNIK / APPUNTAMENTO LUČKA ŠPAROVEC

Galerija Meduza Koper / Galleria Medusa Capodistria
21. 4.–11. 6. 2021

Likovna dela Lučke Šparovec, ki se predstavlja v Galeriji Meduza v Kopru, so elegantna, prefinjena in senzibilna. Njen likovni izraz so risbe, slike in objekti. Ob njenem kontinuiranem ustvarjanju lahko opazimo, da se linije/črte iz realističnih oblik vse bolj reducirajo v nekakšne abstraktne forme. Lučka Šparovec se je pred kratkim začela intenzivneje ukvarjati tudi s sliko. V tem trenutku jo še bolj abstrahira in z neprepoznavnostjo linij gradi podobe, ki dajejo občutek nekega resničnega pojava. Avtoričino izražanje, ki temelji na svetlem koloritu, venomer spremlja roza barva, ki je rdeča nit, kontinuiteta v Lučkinem opusu.

Razstava v Galeriji Meduza zajema risbe večjih dimenzij, slike in objekte. Risbe funkcionirajo individualno, prav tako pa se povezujejo z objekti. Interakcija risbe in objekta predstavlja zgodbo subjekta v današnjem času, ki namenja poudarek duhovnemu življenju, po drugi strani pa je nasprotje materialnemu. Oba pola tvorita celoto kot materializacijo misli. Več …

Le opere figurative di Lučka Šparovec, che nel mese di aprile si presenta nella Galleria Medusa di Capodistria, sono eleganti, raffinate, piene di sensibilità e includono disegni, dipinti e oggetti diversi. Seguendo il suo percorso creativo si nota che, partendo da forme realistiche, le linee/i tratti si sono via via ridotti a una specie di forme astratte. Negli ultimi tempi l’attività dell’artista è maggiormente indirizzata verso la pittura, che in questo periodo si è fatta ancora più astratta e in virtù di linee non riconoscibili costruisce immagini che evocano fenomeni reali. Il linguaggio espressivo dell’autrice, fondato sui toni chiari, è sempre legato al colore rosa che è il filo conduttore, l’elemento di continuità nell’opera di Lučka.

La mostra presso la Galleria Medusa comprende disegni di grandi dimensioni, dipinti eoggetti. Sebbene possano essere letti separatamente, è possibile collegarli agli oggetti: questa interazione rappresenta la storia del soggetto al giorno d’oggi, che pone in rilievo la vita spirituale. Questi poli opposti danno vita a un insieme che si presenta come una materializzazione del pensiero. Di più …

 

PR:

OGP

19. 4. 2021

Avtor

Administrator