Gospodarstvo

CINKARNA CELJE – v želji dodatno izboljšati poslovanje VZMD na vodstvo naslovil predloge za razvoj družbe ter pobudo za tvorno razpravo v okviru skorajšnje skupščine

Konec minulega tedna je VZMD na Upravo in Nadzorni svet družbe CINKARNA CELJE, d.d., naslovil dokument z naslovom »QUO VADIS CINKARNA?«, s predlogom za točko dnevnega reda in obravnavo na prihodnji skupščini. V Združenju želijo tudi na ta način – med delničarji (teh je v družbi 2026) in samo družbo – sprožiti tvorno razpravo v dobro družbe ter upajo, da bo temu namenjena pozornost tudi v okviru skupščine, katere sklic pričakujejo v kratkem.

Strokovni sodelavci VZMD med drugim predlagajo povečanje investicijskih sredstev na letni ravni na vsaj 20 mio €, oz. v 5 letih vsaj 100 mio €, pri čemer menijo, da je potenciala še več (150 mio €). Ob tem naštevajo potencialne priložnosti v povečanju proizvodnje oz. kapacitet, potenciale in učinke krožnega gospodarstva, razvoj in uvedbo novih proizvodov, področje nanomaterialov, ustanavljanje poslovnega pospeševalnika na področju kemije in kemijskih tehnologij ter ustanovitev lastnih hčerinskih »spin-of« podjetij. Ob tem v VZMD ocenjujejo, da bi – ob bistveno bolj razvojno in ambiciozno usmerjenem poslovanju – lahko družba v 3 do 5 letih dosegla 215 mio € prihodkov, 42 mio € dobička, dividende pa bi se lahko gibale med 25 € do 30 € na delnico.

Na VZMD so se v minulih letih večkrat obrnili delničarji Cinkarne Celje z različnimi vprašanji, pozivi in pobudami. V Združenju so sicer mnenja, da družba posluje zelo dobro, vendar v večletni perspektivi menijo, da bi morda lahko skupaj naredili še korak ali dva višje. V dokument z videnji in predlogi, kako še izboljšati poslovanje, so strokovni sodelavci in predstavniki Sekcije Cinkarna Celje pri VZMD vključili cilje oz. predpostavke, ki so postavljene precej konservativno, saj kot dobri gospodarji ne želijo podleči kakšni evforiji.

PR: VZMD

11. 5. 2021

Avtor

Administrator