Gospodarstvo

LUKA KOPER – VZMD z nasprotnim predlogom za delitev 19,6 mio € dividend od 30,6 mio € dobička ter apelom SDH in državnim upravljavcem, naj po brutalni menjavi uspešnega poslovodstva konec leta 2017, spet vzpostavijo pogoje za boljše rezultate in donose družbe

Neposredno po sklicu skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., je VZMD na poslovodstvo naslovil Nasprotni predlog, da se od skupno 30.637.829,48 € bilančnega dobička za dividende nameni 19.600.000,00 € oz. 1,40 € bruto na delnico. Združenje tako predlaga 40 % višjo dividendo, kot sta jo s sklicem predlagala Uprava in Nadzorni svet, pod vodstvom Dimitrija Zadela in odvetnika, mag Uroša Iliča. Ob tem v VZMD izpostavljajo, da se na njih obračajo številni – od skupno 9.168 delničarjev Luke Koper – ki upravičeno pričakujejo ustrezen dividendni donos iz naslova svoje naložbe. Hkrati večina opozarja, da so pod aktualnim poslovodstvom dividende vsako leto nižje, kar bržčas kaže, da je bil izsiljeni in brutalni odpoklic prejšnjega poslovodstva Luke Koper (VIDEO) – navkljub njihovim rekordnim rezultatom, doseženemu dobičku ter predlaganim in izplačevanim dividendam – popolnoma zgrešen in v nasprotju z interesi družbe, njenih delničarjev in širše skupnosti, na kar je VZMD s strokovnimi sodelavci ves čas izrecno in argumentirano opozarjal.

V VZMD upajo, da bo predstavniki države oz. Slovenski državni holding, d.d. (SDH), na tokratni skupščini – za razliko od ravnanj v preteklih letih – zaščitili interese družbe in delničarjev ter poskrbeli, da bo poslovanje družbe ponovno presegalo pretekle rekorde, delničarji pa bodo spet prejemali primerno visoke dividende. Spomnimo, enostranska, škodljiva in povsem nerazumna ravnanja SDH in predstavnikov države, kot večinskega lastnika, so v preteklosti že večkrat izzvala izrazit odpor ter proteste, ki so hromili Luko Koper (VIDEO), sledil je celo odstop Predsednika Uprave SDH. Kljub menjavi v vrhu SDH, se takratna politika upravljavca državnega premoženja ni bistveno spremenila (VIDEO), zaradi česar so bili v VZMD med drugim primorani vložiti tudi tožbo zaradi očitanega konflikta interesov članov Nadzornega sveta.

Po kadrovskem cunamiju (VIDEO) in dokončni zamenjavi uspešne uprave Luke Koper je sledilo maščevanje vsem, ki so v preteklosti opozarjali na nepravilnosti upravljavcev državnega premoženja. Tako je bil tudi VZMD deležen mnogoterih zahtev za posredovanje podatkov, poročil in dokazil, v želji da bi nova Uprava in Nadzorni svet s forenzično preiskavo odkrila vsaj kakšen madež svojih predhodnikov, o čemer so izdatno poročali tudi mediji. Kljub temu, da niso odkrili prav nič spornega, se je aktualno poslovodstvo Luke odločilo, da VZMD uvrsti na listo dobaviteljev, s katerimi družba ne sme sodelovati, zaradi česar je VZMD od odgovornih, nedoraslih akterjev večkrat zahteval pojasnila, na katera pa niso prejeli niti vljudnostnega odgovora…

PR: VZMD

18. 5. 2021

Avtor

Administrator