Gospodarstvo

Nove učne čebelnjake #PRVAčebela so dobro sprejeli in pozdravili tudi župani, ravnatelji osnovnih šol ter predsedniki čebelarskih društev

Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje: »Na Kočevskem smo izredno ponosni na dolgo čebelarsko tradicijo. Letos bomo obeležili že 120 let organiziranega čebelarstva. Še bolj pa smo ponosni na naše čebelarje, ki ohranjajo ta pomemben del kulturne dediščine, nas oskrbujejo z vrhunskimi medenimi izdelki in z izjemno predanostjo skrbijo za čebele in našo prihodnost. Prav posebno poslanstvo pa vidijo v vzgajanju novih rodov čebelark in čebelarjev ter na tem področju iz leta v leto uspešneje sodelujejo z našimi vrtci in šolami, pri čemer jih seveda podpiramo tudi na občini Kočevje. Nov učni čebelnjak na OŠ Ob Rinži je zato pomembna nova pridobitev in bo brez dvoma dosegel svoj namen. Velika hvala čebelarjem, Čebelarski zvezi Slovenije in seveda sponzorju akcije #PRVAčebela.«  Franc Zdolšek, župan Občine Laško: »Občina Laško je že pred dobrim desetletjem na pobudo čebelarskih društev Laško prepoznala pomembnost čebel za življenje tako v lokalni skupnosti kot tudi širše. Zato smo v preteklosti namenili ogromno naporov medoviti destinaciji Laško in pa seveda občini prijazni čebelam. In mislim, da smo v teh letih dosegli kar pomembne rezultate, hkrati pa smo s čebelarskim društvom uspeli postaviti več šolskih čebelnjakov, s pomočjo katerih čebelarsko društvo z mentorji izvaja program pridobivanja novih čebelarjev, občina pa se je dolgoročno zavezala, da bo v zasajevanju v Občini Laško uporabila tudi medovite rastline in s tem izboljšala okolico za razvoj čebelarstva v naši lokalni skupnosti.« Anton Maver, župan Občine Trebelno-Mokronog: »Čebelja družina je ena velika skupnost, ki nam je lahko za vzgled, kako s skupnimi močmi, povezovanjem, s skrbjo drug za drugega in z jasno opredeljeno vlogo in odgovornostjo vsakega posameznika, damo našemu planetu možnost preživetja. Ni pomembna velikost, bogastvo – bistvo je v skupnosti, v povezovanju, sodelovanju in v sožitju. In prihodnost vsake lokalne skupnosti je zagotovo tudi v tem, da se število mladih čebelarjev povečuje. Zato pozdravljamo njihov trud in smo ponosni na delo vsakega člana Čebelarskega društva Trebelno-Mokronog. Enako velja za OŠ Mokronog, ki s čebelarskim krožkom nagovarja mlade k čebelarjenju. Pa tudi za občane in vse posameznike, ki z nakupom čebeljih izdelkov prav tako podpiramo čebele in njihove skrbnike – čebelarje.«  Milena Ivanuša, ravnateljica DOŠ Dobrovnik: »Naše veselje je neizmerno, saj so se uresničile naše želje po pridobitvi šolskega učnega čebelnjaka. Prav gotovo vsi dobro vemo, kakšen pomen imajo čebele za naše okolje, in da bi njihovo izginotje pravzaprav pomenilo naravno katastrofo. In prav zaradi tega se moramo vsi skupaj truditi, da jih ohranimo, spoštujemo njihov doprinos in živimo v vzajemnem sodelovanju. Mladi čebelarčki šolskega krožka in s tem vsi učenci šole, so s to pridobitvijo dobili priložnost, da bodo ta spoznanja lahko še bolj poglobljeno širili in se velikokrat sladkali z medom iz šolskega čebelnjaka.« Stanko Gregorec, predsednik Čebelarskega društva Kobilje Dobrovnik: »Pridobitve smo zelo veseli, še najbolj pa učenci, ki so naši nasledniki in bodo, prav zaradi izkušnje v šoli, nekoč tudi sami imeli svoje čebelnjake. Upam, da jim bodo čebele v veselje, in da bodo dobro skrbeli zanje. Gre za izjemna živa bitja, od katerih je odvisna narava, kmetijstvo in posledično vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo. Ne nazadnje pa se lahko vsi od čebel tudi veliko naučimo, in sicer, da je vsak posameznik del skupnosti, in da lahko s skupnimi močmi naredimo veliko, kakor to v panju počnejo one in nam dajejo svoj dragoceni produkt. Hvala Občini Dobrovnik za prostor, kjer se nahaja naš novi čebelnjak, predvsem pa velika hvala Prvi osebni zavarovalnici in Čebelarski zvezi Slovenije, da sta nam ga podarili. Mojim besedam se pridružuje tudi Čebelarska zveza društev Pomurje.« Andrej Podpečan, ravnatelj OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice: »S šolskim čebelnjakom bomo nadaljevali več kot 100-letno tradicijo, saj so prvi šolski čebelnjak postavili v šolskem letu 1907/1908. Vesel sem, da se je letos veliko bodočih devetošolcev odločilo za izbirni predmet čebelarstvo, in da je velik interes tudi za čebelarski krožek, ki ga zadnji dve leti vodi pomočnica ravnatelja, ga. Dušanka Klančar. Zelo smo veseli tudi izredno pozitivnega odziva krajanov, saj je čebelnjak z medovitim vrtom lepa pridobitev za Rimske Toplice in za naš šolski okoliš, ki zajema še krajevne skupnosti Jurklošter, Sedraž in Zidani Most.« Zvonka Kostrevc, ravnateljica OŠ Mokronog: »Nov čebelnjak bo kot učilnica na prostem učencem Podružnične šole Trebelno omogočal pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja o čebelah in ozaveščanje o njihovem pomenu za človeka in naravo. Z raznovrstnimi dejavnostmi bomo obogatili naš program za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj in sledili naši dolgoletni usmeritvi vključevanja in dobrega sodelovanja z okoljem. Verjamemo, da bo novo učno okolje tudi navdušilo in spodbudilo več učencev za čebelarjenje in vključitev v čebelarski krožek.« Mag. Darja Delač Felda, ravnateljica OŠ Ob Rinži Kočevje: »Učenci in zaposleni OŠ Ob Rinži Kočevje imamo veliko srečo, da stoji naša šola na čudoviti lokaciji. V zadnjih desetih letih smo s pomočjo lokalne skupnosti in župana ustvarili odlično infrastrukturo za prenašanje znanja in poučevanje na prostem, saj smo uredili gozdno učno pot, uredili učilnico na prostem z geološkim stebrom, zasadili všolski sadovnjak ter kmetijske površine izkoristili za pridelavo lastne hrane. Kot EKO šola skrbimo za ekologijo in trajnostni razvoj ter se posvečamo poučevanju o zdravem življenjskem slogu, kar nadgrajujemo z vključevanjem v  številne nacionalne in mednarodne projekte. Pred tremi leti ustanovili čebelarski krožek ter vzpostavili sodelovanje s Čebelarskim društvom Kočevje. Za nas je bilo zelo pomembno, da smo s tem pridobili odličnega mentorja -čebelarja, ki je lahko čebelarsko prakso in znanje o čebelah prenašal na učence. Manjkal nam je samo čebelnjak. Zato smo sedaj, ko se nam je uresničila ta želja, veseli in ponosni ter iskreno hvaležni za akcijo #PRVAčebela. S postavitvijo učnega čebelnjaka bomo lažje izvajali zastavljeni program ter mladim generacijam prenesli znanje o pomenu čebel in čebelarstva.«
PR: Prva osebna zavarovalnica
10. 6. 2021

Avtor

Administrator