Gospodarstvo

Vstop v strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo – SRIP MATPRO

 

 

POZDRAVNO PISMO 

za vstop v strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo – SRIP  MATPRO

Gospodarska zbornica Slovenije se kot najvplivnejša zastopnica interesov slovenskega gospodarstva do države in socialnih partnerjev v procesih oblikovanja gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter poslovno podpornih storitev še posebej močno angažira tudi pri oblikovanju strateško razvojnih in inovacijskih partnerstev (SRIP), ki podjetjem odpirajo pot do evropskih sredstev za konkretne projekte na različnih področjih uresničevanja Strategije pametne specializacije. GZS je bila na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugim izbrana tudi kot prijavitelj in upravičenec za oblikovanje Strateško razvojno – inovacijsko partnerstva domene Materiali kot končni produkti, ki vključuje področja metalurgije – kovinskih materialov in multikomponent ter kemijskih materialov (SRIP MATPRO). Tu niso mišljeni le končni produkti, ampak seveda tudi razvoj materialov in tehnologij za končne produkte.

Partnerji MATPRO sodelujejo v dveh stebrih – metalurgija in multikomponentni materiali oz. so povezani  v verigah vrednosti.

Kot konkretne dodane vrednosti z vstopom v partnerstvo MATPRO se izpostavlja naslednje:

–       Interes v vzpostavitvi SRIP-ov je v zagotovitvi inovacijskega eko–sistema na ravni prednostnih področij uporabe S4.

–       Preko zagotavljanja podpornega okolja se nudi  podpora povezovanju relevantnih deležnikov, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, s ciljem skupnega razvoja ali vzpostavitve verig vrednosti, ki imajo mednarodne povezave.

–       Prispeva k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet.

–       Prispeva k izkoriščanju eksternalij ter zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki skupaj prispevajo  k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri praksi in zaupanju.

–       Spodbujanje skupnega nastopa in dolgoročno sodelovanje gospodarstva, Raziskovalno-izobraževalnih organizacij in drugih relevantnih partnerjev.

–       Povezovanje in razvoj skupnih raziskovalno razvojno inovacijskih iniciativ, vključno z osredotočenjem raziskovalnih kapacitet.

–       Razvoju človeških virov.

–       Povezovanje se mora odražati v internacionalizaciji, sodelovanje med deležniki pri zastopanju skupnih interesov v tujini.

–       SRIP MATPRO  bo tudi v vlogi partnerja in sogovornika državi pri vodenju razvojne politike.

Seznam članom v SRIP MATPRO je naveden TUKAJ, pristopna izjava TUKAJ, več o samem SRIPu pa na spletni strani TUKAJ.

PR: GZS

15. 6. 2021

Avtor

Administrator