Gospodarstvo

VIDEO REPORTAŽA s skupščine CINKARNE CELJE v znamenju namenitve celotnega dobička (16,5 mio €) za dividende, imenovanja novega nadzornika ter študije VZMD o povečanju investicij, širitvi poslovanja in donosnosti

Včerajšnja skupščina družbe CINKARNA CELJE, d.d., je sprejela Nasprotni predlog, po katerem bodo delničarji prejeli 21,00 € bruto dividende na delnico, za kar bo družba namenila praktično ves bilančni dobiček leta 2020, ki znaša 16.522.136,00 €. Ob razpravi o Letnem poročilu je predstavnik Sekcije Cinkarna Celje pri VZMD, Robert Kristan, predstavil predloge VZMD za povečanje investicijskih sredstev na letni ravni na vsaj 20 mio €, oz. v 5 letih vsaj 100 mio €pri čemer strokovni sodelavci VZMD menijo, da je potenciala še več (150 mio €). Ob tem je naštel številne potencialne priložnosti v povečanju proizvodnje oz. kapacitet, potenciale in učinke krožnega gospodarstva, razvoja in uvedbe novih proizvodov (tudi s področja nanomaterialov), ustanavljanja poslovnega pospeševalnika na področju kemije in kemijskih tehnologij ter ustanovitve lastnih hčerinskih »spin-of« podjetij. V VZMD ocenjujejo, da bi – ob bistveno bolj razvojno in ambiciozno usmerjenem poslovanju – lahko družba v 3 do 5 letih dosegla 215 mio € prihodkov, 42 mio € dobička, dividende pa bi se lahko gibale med 25 € do 30 € na delnico.

Dogajanje je spremljala tudi ekipa VZMD.tv, ki je pripravila VIDEO REPORTAŽOhttps://youtu.be/IurEO5WqYVg

PR: VZMD

16. 6. 2021

Avtor

Administrator