Gospodarstvo

GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO – na skupščini o izboljševanju poslovanja, obetavnih ponudbah za nakup in prevzem ter programu odkupa lastnih delnic – VZMD ponovno zahteval pojasnila in zagotovila v izogib oškodovanju malih delničarjev

novicaggng 2262021

Na današnji skupščini družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., je bilo prisotnega 25,4 % kapitala z glasovalno pravico, med drugimi tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je iz naslova delnic 19 delničarjev, združenih v okviru Delničarskega sporazuma in »Delniške OPORE« pri VZMD, zastopal 6,38 % glasov na skupščini, kjer je bil tudi edini razpravlavec. V VZMD namreč že dlje časa pozorno spremljajo stanje v družbi ter za delničarje poskušajo zagotoviti primeren donos ali možnost prodaje delnic po primerni oz. čim višji ceni.

Konec minulega leta je tako na skupščini direktor in največji delničar družbe, g. Pavec Vladimir (10,94 %), na izrecno vprašanje mag. Verbiča med drugim razlagal, da iščejo strateškega partnerja, da je bilo v fazi zbiranj nezavezujočih ponudb izkazanega kar nekaj interesa ter da se že pričenjajo skrbni pregledi družbe, ki naj bi se zaključili predvidoma do januarja 2021. Temu naj bi sledile zavezujoče ponudbe, glede na oblikovan konzorcij z večinskim deležem, pa mora morebitni transakciji slediti prevzem. Ker v predvidenih rokih zavezujočih ali prevzemnih ponudb ni bilo objavljenih, je mag. Verbič na skupščini zastavil vprašanje, kje se je vendar zalomilo, glede na vsa podana zagotovila, in kaj se dogaja s postopkom. V Združenju so v tem času v vednost prejeli tudi uradno, a nezavezujočo ponudbo, ki za večinski 53,59 % delež konzorcija ponuja 2.266.830,00 €, kar predstavlja 15,00 € na delnico.

Po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD takšna ponudba dokazuje, da interes za nakup družbe vsekakor obstaja, ter da so resni interesenti pripravljeni za delnico plačati bistveno več, kot so nekateri pričakovali ali ocenjevali.  V VZMD zato delničarje še posebej opozarjajo, naj – pred sprejemom katerekoli ponudbe za odkup delnic – podrobno pregledajo prodajne pogoje, morebitne druge ponudbe ter se po potrebi posvetujejo z osebo, ki ji zaupajo. Glede na bogate izkušnje in številne uspešno zaključene postopke izstopov manjšinskih delničarjev iz družb, v VZMD pričakujejo, da bodo delničarji prejeli različne (običajno nižje) ponudbe za odkup njihovih delnic.

Družba, ki je po ustanovitvi Slovenskih državnih gozdov izgubila državne koncesije in praktično čez noč tudi večino posla, je po letu 2019, v katerem je zabeležila 772.063,00 bilančne izgube, lani zabeležila 635.271,00 € bilančnega dobička, ki pa – glede na danes sprejeti sklep – ostaja v družbi kot preneseni dobiček, zaradi česar je mag. Kristjan Verbič, napovedal izpodbijanje takšnega sklepa. Delničarji so potrdili tudi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, ki velja 36 mesecev. Ob tem odkupna cena ne sme biti nižja od 6,03 € za delnico in ne višja od knjigovodske vrednosti delnice iz zadnjega letnega poročila (25,45 € za leto 2020). Glede na to, da se je postopek prodaje večinskega deleža že zavlekel, bi program odkupa lastnih delnic pod določenimi pogoji za male delničarje ponudil primerno priložnost za hitrejšo prodajo delnic, zato so ga v VZMD podprli.

Ker so v številnih podobnih primerih v preteklosti  mali delničarji žal pogosto potegnili krajši konec ter so bili izigrani in nazadnje oškodovani, če se niso pravočasno povezali oz. poskrbeli za zaščito ter uveljavljanje svojih pravic in interesov, iz VZMD vse delničarje, ki se jim še niso pridružili, ponovno vabijo naj svoje delnice prenesejo k civilni družbi »Delniška OPORA« oz. pristopijo k Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD. Doslej se je prizadevanjem VZMD pridružilo 1,59 % vseh delnic.

Za vsa dodatna pojasnila so sodelavci VZMD na voljo vsak delavnik med 10:00 in 15:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.

PR: VZMD

23. 6. 2021

Avtor

Administrator