Kultura

NAPOVEDNIK / APPUNTAMENTO: THE PAINTING NOW! SLIKARSTVO ZDAJ! LA PITTURA ADESSO!

 

THE PAINTING NOW! SLIKARSTVO ZDAJ!

SLOVENIJA 2021 

Galerija Monfort Portorož

Odprtje: četrtek, 24. 6. ob 20:00

Razstavo THE PAINTING NOW! SLIKARSTVO ZDAJ! SLOVENIJA 2021, bomo odprli v četrtek, 24. junija 2021, ob 20. uri, na predvečer državnega praznika in 30. obletnice samostojnosti naše države.  Na razstavi, ki bo na ogled do 29. avgusta, sodelujejo:

Suzana Brborović, Nina Čelhar, Matej Čepin, Barbara Drev, Marko Jakše, Staš Kleindienst, Robert Lozar, Ira Marušič, Katja Pál, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Joni Zakonjšek, Nika Zupančič

Medinstitucionalna razstava je nastala v sodelovanju Obalnih galerij Piran z Mestno galerijo Nova Gorica. Zajema dve povezani, a obenem avtonomni postavitvi: 13 izbranih slikarjev je maja letos razstavljalo v Mestni galeriji Nova Gorica, v poletnih mesecih pa se z drugimi deli, predvsem slikami večjih dimenzij, predstavljajo v Galeriji Monfort v Portorožu. Kustos razstave Andrej Medved je na razstavo uvrstil izbrane slikarje različnih avtorskih poetik, ki zaznamujejo sodobno slovensko slikarstvo danes, brez omejitev na posamezne generacije ali letnico rojstva. Pomembna je le kakovost del in njihova vrhunskost, ustvarjalna inventivnost tistih, ki delujejo v tem času, predvsem v obdobju zadnjih dveh let. Pomembna je izjemnost in aktualnost v smislu sodobne ustvarjalnosti, ki presega nostalgično zamudnost in pomanjkanje ustvarjalne domišljije. Skupna rdeča nit razstave je novo slovensko slikarstvo, ki nastaja v tem trenutku in prinaša v naše védenje in notranji pogled nek maximum ustvarjalnosti in likovne empatičnosti v smislu slikovnega presežka. Slikarstvo, ki se ponovno vrača, po desetletjih zatišja in medijskega zanikanja.

Razstavo spremlja katalog z besedili kustosa Andreja Medveda. 

THE PAINTING NOW! LA PITTURA ADESSO!

SLOVENIA 2021

Galleria Monfort Portorose

Apertura: giovedì, 24. 6. alle 20:00 

Alla vigilia della Festa nazionale e del 30° anniversario dell’indipendenza del nostro Paese, alle ore 20.00 di giovedì 24 giugno 2021, inaugureremo la mostra THE PAINTING NOW! LA PITTURA ADESSO! SLOVENIA 2021. Alla mostra, che rimarrà aperta fino al 29 agosto, saranno esposte le opere di:

Suzana Brborović, Nina Čelhar, Matej Čepin, Barbara Drev, Marko Jakše, Staš Kleindienst, Robert Lozar, Ira Marušič, Katja Pál, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Joni Zakonjšek, Nika Zupančič.

La mostra interistituzionale è nata dalla collaborazione delle Gallerie Costiere di Pirano con la Galleria civica (Mestna galerija) di Nova Gorica. Comprende due allestimenti collegati tra loro ma allo stesso tempo autonomi: nel mese di maggio tredici pittori sloveni hanno esposto alla Galleria civica di Nova Gorica, mentre nei mesi estivi si presenteranno alla Galleria Monfort di Portorose ma con altre opere, soprattutto dipinti di grandi dimensioni. Il curatore della mostra, Andrej Medved, ha incluso nell’esposizione artisti di differenti poetiche che oggi caratterizzano la pittura contemporanea slovena, senza limitarsi a singole generazioni o anni di nascita. Ciò che è essenziale è solo la qualità dei lavori e la loro eccellenza, l’estro creativo di coloro che operano in tempi recenti, specie negli ultimi due anni. Importante è l’eccezionalità e l’attualità nel senso di una creatività contemporanea che supera i nostalgici rimandi al passato e la mancanza di inventiva. Filo conduttore della mostra è quindi la nuova pittura slovena, che sta nascendo in questo attimo e che in termini di eccessi pittorici introduce nella nostra conoscenza e nella visione interiore un livello massimo di creatività e di empatia figurativa. Una pittura che ritorna dopo decenni di silenzio e di negazione mediatica.

La mostra è accompagnata da un catalogo con testi del curatore Andrej Medved.        

 www.obalne-galerije.si

PR: OGP

24. 6. 2021

Avtor

Administrator