Politika, Splošno

Sveženj Pripravljeni na 55 bo glavna tema neformalnega srečanja okoljskih ministrov

V torek, 20. in sredo, 21. julija, se bodo na Brdu pri Kranju sestali ministri za okolje in podnebne spremembe, kjer bodo izmenjali mnenja o zelo pomembnem zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55 (Fit for 55), katerega cilj je 55 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Neformalnemu srečanju bo predsedoval minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

Minister Vizjak je ob tem poudaril: »Zagotovili bomo koherenten in celovit pristop pri obravnavi posameznih dosjejev, na vseh relevantnih delovnih skupinah in formacijah sveta.«

Vodenje razprave o svežnju Fit for 55 bo za Slovenijo ena izmed najvišjih prednostnih vsebin, tako kot tudi zahtevna podnebna pogajanja na Mednarodni podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, kjer si bomo prizadevali, da bi EU podala močno sporočilo mednarodni skupnosti. V tem paketu so med drugim upoštevani: posodobitev sistema trgovanja z emisijami, posodobitev okvira za rabo zemljišč ter spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, krepitev energetske učinkovitosti in obnovljivih virov, tudi krepitev standardov glede CO2 za cestna vozila.

Kot država z bogato naravo in najvišjim deležem Nature 2000 v EU si bo Slovenija prizadevala za ohranitev biotske raznovrstnosti kot prednostne vrednote. Ob podpori partnerjev Tria (Portugalske in Nemčije) se zavezujemo k nadaljevanju priprav na ambiciozen globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020, ki naj bi bil sprejet na 15. Konferenci pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP15), kjer bodo ministri izmenjali mnenja glede novih ciljev na tem področju. V skladu z vizijo o življenju v harmoniji z naravo si bomo prizadevali, da bodo do leta 2050 vsi svetovni ekosistemi obnovljeni, odporni in ustrezno zavarovani.

PR Ministrstvo za okolje in prostor

20. 7. 2021

Avtor

Uredništvo