Splošno

Zasedanje konference pogodbenic Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije

Od 26. do 30. julija bo potekalo virtualno trojno zasedanje konferenc pogodbenic »Globalni sporazumi za čist planet: ustrezno ravnanje s kemikalijami in odpadki«: 15. zasedanje Konference pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (BC COP-15); 10. zasedanje Konference pogodbenic Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (RC COP-10), in 10. zasedanje Konference pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (SC COP-10).

Slovenija bo zastopala EU in njene članice, ter vodila usklajevanja stališč držav članic EU za zasedanja konferenc pogodbenic konvencij. Države pogodbenice se na trojnem zasedanju sestanejo vsaki dve leti, da bi sprejeli odločitve za zaščito zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi kemikalijami in odpadki. Tokratnemu virtualnemu zasedanju bo predvidoma junija 2022 sledilo zasedanje v Ženevi.

PR Ministrstvo za okolje in prostor

24. 7. 2021

Avtor

Uredništvo