Splošno

V Velenju kmalu nova bivalna enota za uporabnike VDC SAŠA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo sklep o potrditvi noveliranega investicijskega programa za izgradnjo bivalne enote Varstveno-delovnega centra SAŠA. Z deli tako lahko nadaljujemo in tudi v Velenju dobimo to prepotrebno obliko institucionalnega varstva. Prispevek Mestne občine Velenje znaša 170.087 evrov. Z dodatno bivalno enoto bomo v Velenju pridobili nove prostore v regijskem javnem socialnovarstvenem zavodu, ki izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v letu 2020 pa so temu dodali tudi institucionalno varstvo. VDC SAŠA pokriva območje treh upravnih enot, in sicer Velenja, Žalca in Mozirja.

Varstveno-delovni center SAŠA izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitev institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Zavod se sooča s pomanjkanjem kapacitet za izvajanje institucionalnega varstva, zato namerava zgraditi prizidek k obstoječemu centru, ki bo namenjen namestitvi 12 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Objekt bo zasnovan v treh etažah. V kletnem prostoru so predvideni prostor za tehniko, prostor za pripomočke in shrambo invalidskih vozičkov in toplotno podpostaja. V pritličju sta predvideni dve enoposteljni sobi s kopalnico, dve dvoposteljni sobi s kopalnico, prostor za nadzor, učna čajna kuhinja s shrambo in jedilnico ter dnevni prostor, sanitarije za invalide, stopnišče s hodnikom, dvigalom ter predprostorom. V nadstropju je predvidena ena dvoposteljna soba s kopalnico, štiri enoposteljne sobe s kopalnico, kopalnica za oskrbo, prostor za osebje, pogovore in pomirjanje, prostor za čistila in pralnica/likalnica ter stopnišče s hodnikom in dvigalom. Objekt bo imel tudi pohodno teraso.

Priprave na investicijo so se izvajale do leta 2020, sama investicija pa se bo izvedla v letih 2021 in 2022.

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.195.916,96 evra brez DDV oz. 1.308.006,04 evra z DDV, prispevek Mestne občine Velenje znaša 170.087 evrov (zemljišče za gradnjo in kritje komunalnega prispevka).

PR Mestne občine Velenje

28. 7. 2021

Avtor

Uredništvo