Lokalno

Povabilo k sodelovanju pri projektu Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline

V Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., smo pričeli z izvajanjem projekta Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline pomeni prehod na nov sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo ekonomsko in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo popolnoma neodvisen od premoga. Bistveni poudarki pri prehodu na trajnostne zelene tehnologije za pripravo toplote so:

  • zanesljiva oskrba s toploto za več kot 40.000 prebivalcev in industrijske uporabnike;
  • zmanjšanje oziroma izničenje izpustov toplogrednih plinov;
  • varen in neodvisen vir energije;
  • dostopne cene elektrike in ogrevanja za vse prebivalce in s tem preprečevanje oz. omejevanje energetske revščine.

 

V ta namen smo, po pooblastilu Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, pristopili k izvedbi prvega izmed projektov z nazivom »Zelena transformacija Komunalnega podjetja Velenje: Prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v kombinaciji z VN – elektrodnima kotloma«. V okviru tega projekta je predvidena izvedba sistema, ki bo v kombinaciji z VN-elektrodnima kotloma, hranilnikom toplote, proizvodnjo energije iz sončnih elektrarn in drugimi distribuiranimi viri obnovljivih virov energije predstavljal začetek prehoda na nov sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini.

Trenutno je daljinski sistem ogrevanja v Šaleški dolini energetsko učinkovit in že zadostuje kriteriju, da je najmanj 75 % proizvedene toplote na letnem nivoju pridobljene iz soproizvodnje toplote (v našem primeru je to 100 %), vendar je gorivo fosilnega izvora. S predvideno vključitvijo alternativnih virov bi lahko v prvi fazi do leta 2024 na letnem nivoju dosegli še do cca 20 % toplote, proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije. S tem bi tako že lahko delno zagotavljali tudi zadnji kriterij (vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz OVE). S predvideno proizvodnjo toplotne energije iz sistemov, ki uporabljajo OVE, bi se v prvi fazi po pripravljenih analizah zmanjšali izpusti CO2 na glavnem viru (Termoelektrarna Šoštanj) na letnem nivoju za okvirno 25.000 ton.

 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je tako na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, dne 24. 9. 2021, v skladu s 64. členom Zakona o javnem naročanju, objavilo »Povabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v strokovnem dialogu«, katerega namen je neformalna izmenjava strokovnih mnenj med zainteresiranimi gospodarskimi subjekti na eni strani in naročnikom Komunalnim podjetjem Velenje, d. o. o., na drugi strani, za namen priprave ustrezne razpisne dokumentacije in izvedbe javnega naročila. 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., tako vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte za sodelovanje v strokovnem dialogu, v katerem lahko podajo vlogo, nasvete, mnenja, pripombe in priporočila do vključno ponedeljka, 8. 11. 2021.

 

Več informacij o strokovnem dialogu je dostopnih na povezavi Zelena transformacija Komunalnega podjetja Velenje. (https://www.kp-velenje.si/index.php/novice/2350-zelena-transformacija-kpv).

PR: KPV

24. 9. 2021

Avtor

Administrator