Zdravstvo

ALI STE VEDELI, DA JE V SLOVENIJI VSAK PETI BREZPOSELN MLAJŠI OD 29 LET?

Pojav brezposelnosti predstavlja pereč problem današnjega časa. Tudi Slovenija ni v tem primeru nobena izjema, saj se z njim ukvarjamo že vrsto let, pojav epidemije Covid-19 pa je problem še poglobil. V Sloveniji se je tako v letu 2020 število brezposelnih povečalo za 14,6 % v primerjavi z letom poprej.

Še posebej pa so brezposelnosti izpostavljeni mladi od 15. do 29. leta, ki šele vstopajo na trg dela. Eden najpomembnejših razlogov za to je pomanjkanje delovnih izkušenj, saj so ponavadi ravno te odločilen dejavnik za zaposlitev. 

»Povprečna brezposelnost mladih (od 15. do 29. leta) v Sloveniji traja 2 leti.«

Mladim prva zaposlitev predstavlja pomemben korak v svet odraslih, vendar pa številni med njimi dolgo čakajo na to priložnost, kar lahko vpliva tudi na njihovo naraščanje občutkov nezadovoljstva in strahu. Povprečna brezposelnost mladih (od 15. do 29. leta) v Sloveniji traja 2 leti, kar lahko predstavlja dejavnik tveganja za nastanek depresije in drugih duševnih bolezni.

S tem namenom so v Centru Mentalis Maribor v sodelovanju z MKC Maribor od 4. do 8. oktobra 2021  za vas pripravili cikel brezplačnih predavanj in delavnic na temo Mladi, duševno zdravje in zaposlitev. Z vami bodo strokovnjaki z različnih področij, s pomočjo katerih bodo udeleženci razvijali profesionalne kompetence, spoznavali sebe in delali na področju osebnostne rasti. Prav tako bodo lahko pridobili znanja na področju skrbi za duševno in telesno zdravje. 

Natančen spored predavanj in delavnic lahko zasledite spodaj:

PONEDELJEK 4.10.202117.00Zgodbe mladih za mlade – priložnosti prostovoljstva;  Tjaša Arko (Slovenska filantropija)
19.00Spoznavanje svojih vrednot, močnih področij in poklicnih usmeritev;  Vita Vuk (Društvo študentov psihologije Maribor)
TOREK

5.10.2021

17.00EURES-zaposlitvene možnosti v Evropi;  Darja Kapun Grauf (Zavod PIP – EURES svetovalka)
19.00Zablestimo na zaposlitvenem razgovoru in napišimo res dober življenjepis;  Žanina Zupan, mag. psih.
SREDA

6.10.2021

17.00Trening socialnih veščin;  Matej Miklavčič, mag. psih.
19.00Anksioznost in depresija – prepoznajmo ju in ukrepajmo;  Hana Lobnik (Društvo študentov medicine Maribor)
ČETRTEK

7.10.2021

17.00Obvladovanje stresa s pomočjo čuječnosti; Nadja Škafar, dipl. psih. (UN) 
19.00Nad izgorelost s tehnikami sproščanja,  Polonca Borko, mag. psih.
PETEK

8.10.2021

17.00Razbremenitev napetosti s pomočjo hipnoze;  Katarina Dovnik (Društvo študentov psihologije Maribor)

Če se tudi sami želite udeležiti enega ali več predavanj ter delavnic, se prijavite na povezavi: https://bit.ly/3BIYrwI          
Prijavite se lahko do četrtka, 30. septembra 2021. Prijave so obvezne.

Zaradi aktualne epidemiološke situacije bodo vse aktivnosti potekale preko spleta.

 

*Projekt Mentalis-UP: Mladi, duševno zdravje in zaposlitev je sofinanciran s strani Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

»V zadnjem času smo zaznali, da se na nas obrača vse več mladih, ki so v stiski, ker kljub številnim poslanim vlogam ne dobijo zaposlitve ali pa imajo nestabilne oblike zaposlitve. Številne zavrnitve vplivajo na njihovo samozavest, porajajo se strahovi zaradi nejasne prihodnosti, prav tako pa se z daljšim trajanjem brezposelnosti večajo dvomi vase. Zato smo se odločili, da zanje v oktobru pripravimo različne aktivnosti, s pomočjo katerih bodo mladi pridobili različne profesionalne kompetence, hkrati pa se bodo naučili, kako poskrbeti zase in za izboljšanje počutja tudi v nesigurnih časih.« pravi Tjaša Antolič, mag. psih. iz Centra Mentalis Maribor.

»Brezposelnost predstavlja močen dejavnik tveganja za nastanek duševnih bolezni. Delo za mladega človeka ne pomeni več zgolj samo pridobitev finančnih sredstev, temveč predstavlja smisel življenja, samouresničitev ciljev in želja posameznika, skrb za profesionalno in osebnostno rast, kakor tudi določen status v družbi. Nezmožnost pridobiti službo tako za marsikoga predstavlja lasten neuspeh in ustvarja ali poglablja prepričanja ter občutke o nekompetentnosti in nezadostnosti. Če ti občutki trajajo dolgo ter so zraven njih prisotni še drugi dejavniki tveganja, lahko pride do anksioznosti, depresije ter drugih težav v duševnem zdravju.« pravi Alenka Cvetko, mag. psih. iz Centra Mentalis Maribor.

PR: Center Mentalis

28. 9. 2021

Avtor

Administrator