Gospodarstvo

TURBOINŠTITUT – KOLEKTOR GROUP mora iztisnjenim malim delničarjem izplačati dobrih 240 % dodatne denarne odpravnine – poziv VZMD delničarjem, ki niso bili vključeni v njihov postopek

V tem mesecu so v VZMD uspešno zaključili še en primer zaščite pravic manjšinskih delničarjev, ki so bili leta 2015 iztisnjeni iz družbe TURBOINŠTITUT, d.d. V maratonskem postopku zoper družbo KOLEKTOR GROUP, d.o.o., zaradi Sodnega preizkusa denarne odpravnine so namreč naposled dosegli Sodno poravnavo, s katero se je obvladujoči delničar zavezal denarno odpravnino, ki jo je izplačal v začetku leta 2015 (v višini 5,00 € na delnico), povečati za dodatnih 12,00 € na delnico, skupaj ta tako znaša 17,00 € na delnico. Dosežena dodatna denarna odpravnina v postopkih, ki jih je sprožil in vodil VZMD, tako predstavlja dobrih 240 % DODATKA k že izplačani odpravnini.

Dodatna denarna odpravnina za delničarje, ki so v omenjenem postopku sodelovali – zastopani v okviru Sekcije Turboinštitut pri VZMD – se že nahaja na fiduciarnem računu pooblaščenega odvetnika in bo iztisnjenim delničarjem izplačana v teh dneh. V VZMD opozarjajo, da so do dodatne denarne odpravnine upravičeni tudi vsi ostali delničarji, ki se postopkom niso pridružili neposredno preko VZMD.

V kolikor denarne odpravnine še niso prejeli, naj o tem nemudoma obvestijo VZMD, da preverijo razloge in – ob naknadnem pooblastilu – po potrebi sprožijo ustrezne postopke (izterjava ipd.).

PR: VZMD

28. 9. 2021

Avtor

Administrator