Splošno

VABILO na novinarsko konferenco za predstavitev skupnih dosežkov  na področju gradnje suho zidov  

Spoštovani, 

vabimo vas na predstavitev skupnih dosežkov na področju gradnje suho zidov v Sloveniji, ki  bo potekala 

v petek, 15. oktobra 2021, ob 10:00 v Izoli

v sejni sobi občinskega sveta Občine Izola (Kristanov trg 1, Izola). 

Na dogodku bodo sodelovali: 

Danilo Antoni, predsednik Partnerstva kraške suho gradnje, ki bo predstavil glavne  mejnike v vrednotenju suho zidov na Krasu in v Istri.  

Erik Masten, predstavnik Kmečke zveze iz Trsta, ki bo predstavil izkušnjo koriščenja EU  sredstev v obdobju 2014-2020. 

Iztok Škerlič, direktor Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov  Občine Izola, bo predstavil prvi popis za kataster suho zidov v Sloveniji.  

Anton Harej, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo  predstavil umestitev suho zidov v osnutek Strateškega načrta Skupne kmetijske politike  2023-2027 

V sklopu projekta INHERIT, ki se sofinancira v okviru programa Interreg MEDITERAN, je bil pripravljen  Popis suho zidov po slojih, kot osnova za vzpostavitev katastra suho zidov na območju od Pirana, Postojne in do Tolmina. Popis je bil uspešno predstavljen in predan Ministrstvu za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano. Začetno situacijo stanja suho zidov bo ministrstvo uporabilo kot osnovo za  koriščenje evropskih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v finančnem odboju 2021-2027. Slednje  bo omogočilo umestitev ukrepa med bodočo kmetijsko oz. podeželsko politiko EU v Sloveniji, s katerim  si lahko obetamo razpise za sofinanciranje obnove suho zidov, po vzoru Furlanije Julijske krajine, na  kmetijskih zemljiščih.  

Pri projektu je sodeloval širši krog posameznikov in institucij, ki bodo na novinarski konferenci prisotni  in na voljo za vprašanja in sicer: Marjan Habjan, Bojan Mevlja, Katja Fedrigo, Maša Sakara, Astrid  Prašnikar, Aleš Vodičar, Darko Darovec, Marjetka Kljun, Nataša Kolenc, Eda Benčič Mohar, Tomaž  Vadjunec, Milena Štolfa, Jure Čuš, ORA Kras in Brkinov, LAS Kras, LAS ISTRA in drugi.  

Vljudno vabljeni! 

PR: EUSAIR

8. 10. 2021

Avtor

Administrator