Finance

150 milijonov evrov SID banke za financiranje naložb in obratnih sredstev z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF) s številnimi ugodnostmi za podjetja

SID banka predstavlja nov program financiranja podjetij za naložbe in obratna sredstva, v okviru katerega je mogoča tudi uporaba jamstva Panevropskega garancijskega sklada kot sredstva zavarovanja kredita, kar omogoča nižjo obrestno mero in ne zahteva dodatnih zavarovanj.

Panevropski garancijski sklad predstavlja odgovor Evropske unije v sodelovanju z EIB skupino na ekonomske učinke COVID-19 krize z namenom zagotoviti likvidnostno financiranje podjetjem ter financiranje njihove nadaljnje rasti in razvoja na srednji in dolgi rok. S poroštvom večine držav Evropske unije, vključno z Republiko Slovenijo, Evropski investicijski banki (EIB) za obveznosti EGF je omogočeno povečanje posojilne aktivnosti MSP in majhnim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo (tj. z od 250 do 499 zaposlenimi), ki se zaradi krize COVID-19 spopadajo s pomanjkanjem likvidnosti s ciljem ohranitve podjetij in s tem delovnih mest.

Predvidena kvota programa kreditov z jamstvom EGF je 150 milijonov evrov, pri čemer je od tega v letu 2021 na razpolago 75 milijonov evrov takšnih kreditov. Krediti po programu bodo podjetjem na voljo neposredno pri SID banki. Znesek posameznega kredita je od 100.000 evrov naprej, najvišji znesek pa je 3 milijone evrov. Kredit se dodeli na podlagi pravil o državni pomoči (pomoč de minimis, pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu). Obrestna mera je ugodna, doba kreditiranja je med 1 in 12 let. Za kredite krite z jamstvom EGF se ne zahteva dodatnih zavarovanj s strani kreditojemalcev. To bo gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter tudi javnim (gospodarskim) zavodom omogočilo zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja in naložb pod ugodnimi pogoji.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan in generalni direktor Evropskega investicijskega sklada (EIF) Alain Godard sta konec poletja v Ljubljani tudi slavnostno podpisala tudi jamstveno pogodbo, ki je omogočila pridobitev jamstva Panevropskega garancijskega sklada (EGF).

Ob predstavitvi novega programa, je predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan, povedal: »Panevropski jamstveni sklad z nacionalnimi poroštvi EIB omogoča povečanje posojilne dejavnosti za do 200 milijard evrov na ravni EU in veseli smo, da je tudi Slovenija oziroma SID banka pristopila k podpisu jamstvenega sporazuma za koriščenje EGF jamstva. Sredstva bodo porabljena za ugodno likvidnostno financiranje podjetij, zlasti za ugodno financiranje njihove nadaljnje rasti in trajnostnega razvoja na dolgi rok. Gre za še eno v nizu uspešnih sodelovanj med SID banko in EIB oziroma EIF. SID banka namreč, na podlagi dolgoročnih virov EIB, preko sodelujočih poslovnih bank, že dlje zagotavlja sredstva za financiranje malih in srednje velikih podjetij. V sodelovanju z EIF omogoča tudi lastniško financiranje v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), po vzpostavitvi regionalne platforme za prenos tehnologij (CEETT platform), skupaj z EIF in hrvaško razvojno banko (HBOR), pa izboljšuje tudi dostop do semenskega kapitala za komercializacijo raziskovalnih projektov univerz in raziskovalnih institutov v gospodarstvu oziroma na trgu. SID banka tako s svojim delovanjem nadaljuje z interventno-razvojnimi programi, ki so namenjeni zaostrenim razmeram na trgu in skrbijo za izboljšanje likvidnosti ter okrevanje gospodarstva, kot tudi s spodbujanjem novih naložb ter raziskovalno-razvojnih projektov in inovacij, ki so temelj konkurenčnosti gospodarstva in trajnostne rasti.

###

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo komercialnih poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni zadostne oziroma ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki.

Dodatne informacije

PR SID BANKA

11. 10. 2021

Avtor

Uredništvo