Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija
Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

Po podatkih raziskave Radiometrije in Mediane RM je v preteklem mesecu programe Radia Slovenija skupno vsak dan poslušalo v povprečju od 430.000 do 450.000 različnih poslušalcev. To je več poslušalcev, kot jih ima katera koli druga skupina povezanih radijskih programov v Sloveniji. Iz mreže Radia Slovenija prihaja tudi najbolj poslušan radijski program v Sloveniji, Val 202, ki ga vsak dan posluša 16,7 % ali 286.000 različnih poslušalcev, kar je tudi najvišji dnevni doseg, ki ga je Val 202 dosegel od marca 2013, od začetka mesečne raziskave Radiometrija.

To obdobje za medije pomeni čas velike napetosti, javnemu radiu prinaša številne izzive, med katerimi poskušamo kar najbolje izpolnjevati našo javno dolžnost. Aktualni rezultati poslušanosti so dokaz, da v marsičem izpolnjujemo pričakovanja javnosti, hkrati pa so tudi odgovornost, kako takšno zaupanje zadržati, in navajajo k razmisleku, kaj lahko naredimo še bolje.

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija

Rezultati potrjujejo, da poslušalci zaupajo kredibilnosti radijskih informativnih oddaj, poslušanost pa raste tudi več programskim pasovom, kar potrjuje zadovoljstvo z glasbenim izborom in naborom vsebin širokega spektra.

Programi Radia Slovenija so po najnovejših podatkih raziskav o poslušanosti najbolje poslušana radijska mreža v Sloveniji. Po podatkih raziskave Mediana RM je v preteklem mesecu programe Radia Slovenija skupno vsak dan poslušalo 26,0 % ali 446.000 različnih poslušalcev med 15. in 85. letom starosti. Tudi druga raziskava je potrdila primat mreže Radia Slovenija, po Radiometriji je programe Radia Slovenija skupno vsak dan poslušalo 25,3 % ali 431.000 različnih poslušalcev med 10. in 75. letom starosti. V obeh primerih je to več poslušalcev, kot jih ima katera koli druga skupina povezanih radijskih programov v Sloveniji. Velja pa poudariti, da v enem tednu programe Radia Slovenija posluša od 660.000 (Mediana RM) do 690.000 (Radiometrija) poslušalcev.

Val 202 vsak dan poslušalo 286.000 različnih poslušalcev

Val 202 je po podatkih obeh raziskav najbolje poslušan radijski program v Sloveniji, je torej radijski program, ki pritegne vsak dan v povprečju največje število različnih poslušalcev. V zadnjih mesecih je to tudi program, ki mu poslušanost raste najhitreje med vsemi slovenskimi radijskimi programi. Po podatkih raziskave Mediana RM posluša Val 202 vsak dan v povprečju 13,8 % ali 236.000 različnih poslušalcev, po podatkih raziskave Radiometrija pa je to število še večje, Val 202 namreč vsak dan posluša 16,7 % ali 286.000 različnih poslušalcev, kar je tudi najvišji dnevni doseg, ki ga je Val 202 dosegel od začetka te mesečne raziskave (od marca 2013). Val 202 ima že tradicionalno največ poslušalcev v času osrednjih dnevnoinformativnih oddaj, vendar pa se največja rast poslušanosti nanaša na druge termine. Po podatkih raziskave Mediana RM je glede na lani poslušanost v povprečju najbolj narasla med 8.00 in 10.00. Enako kažejo tudi podatki raziskave Radiometrija, da je v letošnjem letu (glede na leto 2020) poslušanost najbolj narasla po 8.00. Poleg tega podatki (Mediana RM) tudi kažejo, da se je zadnjih mesecih poslušanost najbolj povečala še med 16.00 in 17.00.

V zadnjih mesecih med vsemi najbolj napredoval Radio Si

Pri podatkih o poslušanosti pa ne moremo mimo Radia Si, ki je v zadnjih mesecih najbolj napredoval po lestvici radijskih programov z največjim dnevnim dosegom med vsemi radijskimi programi v Sloveniji in tako tudi pomembno pripomogel k rasti skupnega števila poslušalcev programov Radia Slovenija. V septembru je namreč po podatkih raziskave Radiometrija Radio Si vsak dan v povprečju poslušalo 2,4 % ali 42.000 različnih poslušalcev, kar je 18.000 različnih poslušalcev več, kot jih je Radio Si imel februarja 2021.

Vir: RTV Slovenija iz raziskav Mediana RM, velikost vzorca cca. 4800 posameznikov, starost 15–85 let, in Radiometrija, velikost vzorca cca. 7500 posameznikov, starost 10–75 let.