Moda

Obnova mostu v Paki, pločnik v Šentilju in druge ureditve

Velenje, 4. november 2021 – V oktobru smo izvedli številne manjše ali začeli z deli za večje komunalne ureditve. Teh bo še kar nekaj tudi v naslednjih mesecih, saj smo sredstva zanje zagotovili z rebalansom na oktobrski seji Sveta Mestne občine Velenje.

 

Konec oktobra smo vzpostavili novo javno razsvetljavo na cesti proti Lazam v Šentilju. Prihodnji teden bo izvajalec začel z deli za ureditev pločnika in rekonstrukcijo ceste v Šentilju med Pirhovo kapelico in mrliško vežico. V Podkraju je izvajalec zaključil s sanacijo plazu Šteharnik, v prihodnjem tednu pa bo uredil še sanacijo cestišča. Včeraj smo skupaj s Krajevno skupnostjo Kavče asfaltirali dvorišče pred domom krajevne skupnosti.

 

Investicija v Šentilju obsega rekonstrukcijo ceste, gradnjo novega pločnika s pripadajočimi prehodi za pešce, ureditev dveh avtobusnih postajališč in ureditev javne razsvetljave. Cesta bo po novem široka pet metrov, pločnika pa meter in pol. Dokončanje del je predvideno spomladi 2022.

Oktobra je izvajalec začel s sanacijo poškodovanega mostu na cesti Paka–Loke v Paki pri Velenju. V teh dneh urejajo betonažo in hidroizolacijo. Most je zaprt že od julija dalje zaradi poškodb, nastalih v prometni nesreči, zdaj pa je tudi fizično neprevozen. Obvoz je urejen čez Trebeliško. Dela bodo zaključena do konca novembra 2021.

Na Mestnem otroškem igrišču bo v teh dneh izvajalec zasadil 6 večjih dreves, ki bodo nudila senco v bližini novega bazena za čolne. Konec oktobra pa smo ob Tomšičevi cesti in ob Kidričevi cesti postavili dodatne klopi. V mestu in krožiščih smo izklopili vodne fontane; ponovno  jih bomo vključili aprila naslednje leto.

V naslednjem tednu načrtujemo začetek del za ureditev treh vtočnih objektov v Velenju (Podkraj, Staro Velenje), uvedbo v delo v Škalah (Sopota) za postavitev javne razsvetljave in začetek sanacije usada na cesti Škalske Cirkovce–Završe. V Starem Velenju nadaljujemo z izgradnjo parkirišča in podzemne zbiralnice.

V novembru bomo na otroških igriščih postavili pet novih igral: novo kombinirano igralo na otroškem igrišču na Prešernovi cesti, večje kombinirano igralo na otroškem igrišču v Šaleku 98–104, manjšo plezalno piramido na otroškem igrišču na Goriški cesti 61–65 ter večnamensko plezalo in kombinirano trojno gugalnico na otroškem igrišču v Sončnem parku.

Na Centralni čistilni napravi Šaleške doline izvaja Komunalno podjetje Velenje sanacijo poškodovanih betonov na objektu Usedalnik 1. Dela bodo potekala najkasneje do 17. decembra 2021 v okviru investicijskega vzdrževanja. Proces čiščenja odpadnih vod ne bo moten.

PR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

4. 11. 2021

Avtor

Administrator