Finance

2,9 milijonsko posojilo SID banke doprineslo k trajnostnemu razvoju lesno-predelovalne verige slovenskega gospodarstva

V Bohinjski Bistrici so danes slovesno odprli nov poslovno proizvodni objekt podjetja LIP Pohištvo d.o.o., ki se ponaša tudi z novo tehnološko opremo. Investicijo je financirala SID banka in tako pripomogla k povečanju proizvodnih kapacitet, širitvi ponudbe ter izboljšanju rezultatov podjetja.

 

SID banka je zagotovila financiranje podjetju LIP Pohištvo d.o.o., in sicer za izgradnjo novega poslovno-proizvodnega objekta podjetja, nakup sodobne tehnološke opreme in financiranje zalog materiala za proizvodnjo z dvema dolgoročnima kreditoma v skupni vrednosti 2,9 milijona evrov. 

 

Podjetje LIP Pohištvo proizvaja masivno pohištvo, katerega odlikuje kvaliteta vgrajenih materialov in način izdelave, saj za površinsko obdelavo uporabljajo okolju in zdravju prijazne materiale (vodni laki in olja), ki ji s krtačenjem masivnega lesa podarijo rustikalen videz. V podjetju stremijo k doseganju visokega nivoja kvalitete proizvodov, hkrati pa ves čas razvijajo tudi nove, inovativne izdelke, pri čemer zasledujejo predvsem ekološki vidik. V novih poslovnih prostorih bodo povečali proizvodne kapacitete, modernizirali proces dela, izboljšali delovne pogoje, hkrati pa odpravili strošek najemnine, znižali strošek ogrevanja, hkrati pa vplivali na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 

 

Direktor LIP Pohištvo d.o.o., Niko Ravnik pravi: »Veseli me, da smo v podjetju LIP Pohištvo zaključili eno največjih investicij v zgodovini podjetja. Nekoč smo bili manjši obrat podjetja Lip Bled, od leta 2009 naprej pa samostojno podjetje LIP Pohištvo. Sprva nas je bilo 22 zaposlenih, do danes pa smo se več kot podvojili, saj nas je že 45. S trdim delom in nešteto odrekanji smo dokazali, da v Sloveniji lahko preživi tudi pohištvena industrija. Začetek je bil težak, najemodajalec neizprosen in zato smo bili primorani najti rešitev izven najetih prostorov. Več let smo se trudili in bili povsem nemočni, saj ni bilo ustreznih zemljišč za gradnjo, ker občina Bohinj za gospodarstvo nima ustrezno urejenih zemljišč. Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, smo naleteli na vse preveč birokratskih ovir, katere so nam investicijo dodatno krepko zavlekle in podražile. S trdno voljo in neprestanim iskanjem rešitev, smo sedaj lahko ponosni, da bomo v novih proizvodnih prostorih še naprej lahko razvijali in proizvajali notranje pohištvo iz naravnih materialov za opremo stanovanjskih, poslovnih in namestitvenih objektov. Smo izvozno usmerjeno podjetje, saj večino naših izdelkov izvozimo na trge zahodne Evrope. Na lokalni ravni uspešno sodelujemo in se povezujemo s turizmom, s katerim smo uspešno zaključili že več projektov. Z novim objektom se izognemo najemnini, pridobimo boljše pogoje za delo, znižamo porabo energentov in proizvodnih stroškov. Vse lesene odpadke pa uporabimo v proizvodnji ali pa predelamo v končne produkte. Da smo lahko uresničili sanje, se v prvi vrsti zahvaljujem odličnemu kolektivu vseh zaposlenih v LIP Pohištvu za požrtvovalno in uspešno opravljanje dela in poslovanja, bankama, SID banki in SKB, ter ministrstvu za gospodarstvo za zagotovitev zadostne finančne podpore za realizacijo investicije. Zahvaljujem se arhitektu, vsem projektantom, nadzornikom in vsem izvajalcem, ki so uspešno dokončali objekt. Nadalje se zahvaljujem občini Bohinj in Upravni enoti Radovljica in vsem referentom, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni realizaciji investicije.«

 

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan: »V SID banki že od leta 2010 posebno pozornost posvečamo spodbujanju transformacije gospodarstva v bolj trajnostne in krožne oblike poslovanja. Zato v postopke financiranja oziroma odobritve kreditov vgrajujemo ESG dejavnike. ESG dejavniki so okoljski, družbeni in korporativni dejavniki, ki podjetja spodbujajo k trajnostnemu poslovanju. V podjetju LIP Pohištvo te dejavnike poznajo, saj delajo z lesom in jih vključujejo v svoje poslovanje ter zato uspešno prevzemajo trajnostna načela poslovanja oziroma delujejo v smeri trajnostne naravnanosti. Ker se zavedajo, da je les dar narave in naravnega krožnega cikla, z njim tudi spoštljivo ravnajo, ob tem pa sledijo tudi strategiji slovenskega gospodarstva »Les je lep«, zato jih spodbujamo pri njihovem oplemenitenju lesa in vključevanju v izdelke na trajnosten in ekološki način. V SID banki z veseljem financiramo takšne projekte, ki trajnostno pripomorejo h konkurenčni rasti in poslovanju podjetja, s tem pa tudi utrjujemo svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije.« 

 

Državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, ki deluje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Simona Rifelj je na otvoritvi izpostavila: »Lesno-predelovalna industrija je v Sloveniji pomemben del gospodarstva z vidika bogate tradicije te industrije in gozdnatosti naše države. Vloga te industrije se v zadnjih nekaj letih izjemno povečuje, saj je pomemben dejavnik vzpostavitve trajnostnega in krožnega gospodarstva, generator ustvarjanja novih zelenih delovnih mest ter pomemben faktor pri zniževanju emisij toplogrednih plinov. Naložbo podjetja je podprlo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini nekaj čez 1 milijon evrov, saj gre za naložbo z visoko dodano vrednostjo in kot tako, za naložbo v prihodnost ne samo podjetja, temveč tudi regije in Slovenije.«

 

Zadovoljstvo ob otvoritvi je izrazil tudi župan Občine Bohinj, Jože Sodja: »Občina Bohinj je izjemno vesela današnjega dne, saj podjetje prestavlja enega večjih zaposlovalcev v občini in z vključevanjem mladih, preko kadrovskih štipendij, omogoča ohranjanje znanja in veščin v predelavi lesa. Novi proizvodni prostori bodo nudili možnost za večji obseg proizvodnje, izdelavo zahtevnejših produktov z večjo dodano vrednostjo in nadaljnji razvoj in rast podjetja, predvsem pa boljše delavne pogoje za zaposlene. Občina je aktivno sodelovala pri postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja ter investitorju nudila strokovno pomoč in vso podporo v okviru svojih pristojnosti. Pri tem je na območju izvedla obnovo vodovodnega sistema in zgradila nov kanalizacijski sistem za odvajanje odpadnih voda. Zgrajena infrastruktura nudi možnosti za nadaljnjo širitev in razvoj obrtno proizvodnih dejavnosti na tem območju, za kar si občina aktivno prizadeva v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. V teh precej kaotičnih  časih je včasih težko izpeljati tak projekt, vendar je podjetje LIP Pohištvo dokazalo, da ni nemogoče.« 

 

###

 

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo komercialnih poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni zadostne oziroma ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki. 

 

PR: SID BANKA

 

 

6. 11. 2021

Avtor

Administrator